Nyrstar: Resultaten van de Gewone en Buitengewone Algemene Aandeelhouders-vergaderingen gehouden op 27 april 2016

Gereglementeerde informatie

27 april 2016

Nyrstar NV (de " Vennootschap ") hield vandaag in Brussel haar gewone algemene aandeelhoudersvergadering (" GAV ") en een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering (" BAV ").

Er was geen aanwezigheidsquorum vereist voor de GAV. De aandeelhouders keurden alle punten op de agenda van de GAV goed, met inbegrip van de benoeming van mevrouw Anne Fahy tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder en van de heer Jesús Fernandez tot niet-uitvoerend bestuurder.

Er was geen aanwezigheidsquorum vereist voor de beraadslaging en stemming over punt 1 op de agenda van de BAV, hetgeen betrekking had op de vernietiging en annulering van alle VVPR-strips die door de Vennootschap werden uitgegeven. Dit punt werd goedgekeurd. Het aanwezigheidsquorum voor punten 2 tot 5 op de agenda van de BAV werd niet bereikt, en bijgevolg zal voor deze uitstaande punten een tweede buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering worden gehouden op donderdag 19 mei 2016, om 11.30 uur, te Diamant Building, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel, België of op een andere plaats die aldaar op dat moment zal worden bekendgemaakt.

Martyn Konig benoemd tot nieuwe Voorzitter en nieuwe samenstelling van comités van de Raad van Bestuur

Meteen na afloop van de GAV en de BAV werd een vergadering van de Raad van Bestuur gehouden tijdens dewelke Martyn Konig werd benoemd tot nieuwe Voorzitter van de Vennootschap. De Raad van Bestuur herzag eveneens de samenstelling van zijn comités, welke vanaf vandaag de volgende leden hebben:

  • Auditcomité: Anne Fahy als Voorzitter, Jesús Fernandez en Martyn Konig
  • Benoemings- en Remuneratiecomité: Martyn Konig als Voorzitter, Carole Cable, Anne Fahy en Jesús Fernandez
  • Comité voor Gezondheid, Veiligheid, Milieu en Gemeenschap: Christoper Cox als Voorzitter, Carole Cable en Jesús Fernandez

- EINDE -

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt-, en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 5.000 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitersland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com

Voor meer informatie:
Anthony Simms   Group Manager Investor Relations   T: +41 44 745 8157   M: +41 79 722 2152
E: anthony.simms@nyrstar.com
Greg Morsbach   Group Manager Corporate Communications   T: +41 44 745 8295   M: +41 79 719 2342
E: greg.morsbach@nyrstar.com

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Volledige versie in PDFThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nyrstar via GlobeNewswire

HUG#2007388