West Atlantic Koncernen publicerar Årsredovisning för 2015

West Atlantic Koncernens Årsredovisning finns nu tillgänglig på:
http://www.westatlantic.eu/Newsroom

För att beställa en tryckt version* av Årsredovisningen vänligen kontakta Investor Relations på:
investor.relations@westatlantic.eu

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Groth, Tf. VD & Koncernchef
Telefon: +46 (0) 10 - 452 97 09
E-mail: Fredrik.Groth@westatlantic.eu 

Magnus Dahlberg,  CFO
Telefon: +46 (0) 10 - 452 95 49
E-mail: Magnus.Dahlberg@westatlantic.eu 

Om West Atlantic
West Atlantic är en av de marknadsledande leverantörerna av dedikerat fraktflyg till Nationella Postorganisationer, Globala Integratörer och Freight Forwarders. Koncernen har ett väletablerat geografiskt nätverk byggt kring sex logistiknav och cirka 50 schemalagda destinationer. Flygplansportföljen inkluderar 48 anpassade flygplan i trafik, där majoriteten är ägda inom Koncernen. West Atlantic grundades 1962 och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige. Operationen sker över stora delar av Europa och under 2015 hade West Atlantic 508 anställda. För 2015 rapporterade Koncernen intäkter om 1 410 Mkr och EBITDA om 178 Mkr.

West Atlantic AB (publ) Org. no: 556503-6083
Box 5433, SE-402 29 Göteborg, Sverige

West Atlantic AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

* Tryckt version kommer finnas tillgängliga ett par veckor efterföljande denna release.

Årsredovisning 2015This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: West Atlantic AB (publ) via GlobeNewswire

HUG#2007402