Gereglementeerde Informatie - Besluiten van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV op 27 april 2016

Op de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV hebben de aandeelhouders alle voorstellen goedgekeurd die door de Raad van Bestuur zijn voorgelegd.

Het percentage van het vertegenwoordigde kapitaal bedroeg 40,04%.

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders hebben volgende punten goedgekeurd:

 • de statutaire jaarrekening voor het boekjaar 2015;
 • de betaling van een brutocashdividend van EUR 1,65 per Ageas aandeel [1] ;
 • het remuneratieverslag;
 • de benoeming van mevrouw Yvonne Lang Ketterer als onafhankelijk niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur en de heer Antonio Cano, lid van het executive committee van Ageas, als uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2020;
 • de herbenoeming voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2020 van;
  • mevrouw Jane Murphy als onafhankelijk niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur;
  • mevrouw Lucrezia Reichlin als onafhankelijk niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur;
  • de heer Richard Jackson als onafhankelijk niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur;
 • de vernietiging van de 7,207,962 in 2015 ingekochte aandelen;

De vergaderingen keurden ook de andere agendapunten goed inclusief de statutenwijzigingen en de verwerving van ageas SA/NV aandelen.
Tenslotte keurden de vergaderingen het voorstel goed tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris, van de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA (KPMG) voor het boekjaar 2015.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2015 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 30 miljard (alle cijfers tegen 100%).[1]        Dividend: Voor het boekjaar 2015 keurde de vergadering een brutocashdividend goed van EUR 1,65 per Ageas aandeel; De kalender is de volgende: 9 mei 2016: notering ex-dividend, betaalbaar vanaf 11 mei 2016 (coupon nr.5). Meer informatie over de fiscale behandeling van het dividend is beschikbaar op http://www.ageas.com/nl/investeerders/dividend .

Pdf versieThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Ageas via GlobeNewswire

HUG#2007509