Resultaten eerste kwartaal 2016

- De gemiddelde opbrengst per klantenrelatie steeg met 5% tot €52,3 dankzij de sterke nettogroei  van het aantal triple-playabonnees en de aanhoudende groei van ons entertainmentaanbod;

- 'Rebased'(1) groei van de bedrijfsopbrengsten en de Adjusted EBITDA bedroeg 5% en 2%, tot €552,5  miljoen en €262,1 miljoen, inclusief de consolidatie van BASE Company NV ("BASE") sinds 12 feb. 2016;

- Inclusief BASE verwachten we 5-7% Adjusted EBITDA-groei voor de komende drie jaar(*), terwijl de  Adjusted EBITDA in het scharnierjaar 2016 stabiel zal blijven ten opzichte van 2015.


Mechelen, 28 april 2016  - Telenet Group Holding NV ("Telenet" of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde resultaten voor de drie maanden afgesloten op 31 maart 2016 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

 

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

 

 • Sterke nettogroei van het aantal triple-playabonnees tot 1.109.000 triple-playabonnees op 31 maart 2016                (+6 % j-o-j) dankzij de aanhoudende groei van onze toonaangevende bundels "Whop" en "Whoppa" en onze aantrekkelijke promoties;
 • Door de overname van BASE hebben we langetermijntoegang tot een mobiel netwerk verzekerd met iets meer dan 3,0 miljoen actieve mobiele-telefonieklanten per 31 maart 2016. Solide nettogroei van 21.600 abonnees met een postpaidabonnement in KW1 2016 dankzij ons "Familie Deal" aanbod en een verbeterd momentum bij BASE als gevolg van een aantrekkelijk aanbod aan smartphones;
 • Bedrijfsopbrengsten (2)  van € 552,5 miljoen, een 'rebased' stijging van 5 % j-o-j dankzij (i) de hogere opbrengsten uit onze geavanceerde vaste diensten, met inbegrip van het voordeel van de prijsaanpassingen van midden februari 2016, (ii) de groeiende bijdrage van onze mobiele en B2B-activiteiten, en (iii) de hogere opbrengsten in verband met onze "Choose Your Device"-programma's die we midden vorig jaar gelanceerd hebben;
 • Adjusted EBITDA (3)  van € 262,1 miljoen, een 'rebased' stijging van 2 % j-o-j, waarbij een positieve bijdrage van onze connectiviteitsbusiness en onze aanhoudende focus op kostenbeheer deels  werden tenietgedaan door    € 7,0 miljoen hogere verkoop- en marketingkosten als gevolg van timingverschillen in sommige van onze campagnes en door € 3,4 miljoen aan kosten in verband met de integratie van BASE. Zonder deze integratiekosten zou de 'rebased' groei van onze Adjusted EBITDA hoger zijn geweest;
 • Toe te rekenen bedrijfsinvesteringen (4)  van € 188,4 miljoen en weerspiegelden (i) de opname van de uitzendrechten voor de Belgische voetbalcompetitie voor het seizoen 2016-2017, (ii) de verlenging van de exclusieve uitzendrechten voor de Britse Premier League-wedstrijden voor de volgende drie seizoenen, (iii) hogere netwerkgerelateerde investeringen in het kader van ons 1-GHz HFC-upgradeproject en (iv) de effecten van de BASE overname.  Zonder deze impacten kwamen de toe te rekenen bedrijfsinvesteringen overeen met ongeveer 17 % van de bedrijfsopbrengsten;
 • Vrije kasstroom (5)  van € (69,1) miljoen versus €24,6 miljoen in KW1 2015, negatief beïnvloed door een niet-recurrente geldelijke schikking ten belope van € 23,5 miljoen als gevolg van een gunstige contractherziening en de betaling van € 18,7 miljoen aan reserveringsvergoedingen m.b.t. de financieringsfaciliteiten voor de BASE overname. Daarnaast werd onze vrije kasstroom beïnvloed door (i) een negatieve impact op ons werkkapitaal als gevolg van de consolidatie van BASE, (ii) € 15,2 miljoen hogere geldelijke interestkosten als gevolg van hogere uitstaande schulden, en (iii) de stijging van de betaalde belastingen met €9,4 miljoen ten opzichte van vorig jaar;
 • Nettoverlies van €8,6 miljoen in KW1 2016 als gevolg van een verlies op derivaten van €59,3 miljoen; 
 • Plan om investeringen in BASE's mobiele netwerk te versnellen, met inbegrip van upgrades en uitbreiding van het aantal mobiele sites en een groter aantal glasvezelverbindingen. Onze ambitie zal leiden tot  € 300,0 miljoen aan totale integratiekoste in vergelijking met € 240,0 miljoen zoals eerder gecommuniceerd, en waarvan € 250,0 miljoen is voorzien voor netwerkgerelateerde investeringen. Hierdoor verwachten we nu jaarlijkse  terugkerende synergieën van € 220,0 miljoen tegen 2020 ten opzichte van € 150,0 miljoen voorheen, waarbij ongeveer 70 % afkomstig is van MVNO-gerelateerde synergieën;
   
 • Voor 2016 verwachten we een 'rebased' groei van de bedrijfsopbrengsten tot 2% waarbij een verwachte solide groei voor onze vaste-connectiviteitsdiensten en B2B deels zal worden tenietgedaan door het concurrentiële klimaat, ongunstige impacten op regelgevend vlak, waaronder ondermeer kabelregulering en lagere roamingtarieven, en lagere opbrengsten uit mobiele telefonie. Door de kosten verbonden aan de integratie van BASE en en de negatieve hogergenoemde regelgevende impacten zal onze 'rebased' Adjusted EBITDA stabiel blijven ten opzichte van 2015. Als gevolg van investeringen in onze vaste en mobiele netwerken zullen de toe te rekenen bedrijfsinvesteringen, exclusief de opname van voetbalgerelateerde uitzendrechten, naar verwachting overeenkomen met ongeveer 23% van de bedrijfsopbrengsten, met een vrije kasstroom tussen €175,0 en €200,0 miljoen;
 • De uitvoering van onze Visie 2020 zal ons, samen met de synergieën als gevolg van de BASE overname, in staat stellen een winstgevende groei te realiseren, waarbij we streven naar een 5-7% groei van de 'rebased' Adjusted EBITDA over de 2015-2018 periode.

PersberichtThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Telenet NV via GlobeNewswire

HUG#2007667