Ericsson beslutar om förvärvserbjudande avseende C-aktier för LTV 2016

I enlighet med beslut av årsstämman 2016, ökar Ericsson antalet egna aktier för att kunna tillhandahålla aktier för Långsiktigt rörligt ersättningsprogram (LTV) 2016 för anställda i Ericsson.

Ericssons styrelse har beslutat, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 13 april 2016, att rikta ett erbjudande till samtliga innehavare av C-aktier att förvärva dessa aktier. Förvärv skall göras under perioden 5 maj - 20 maj 2016. Vederlag för de förvärvade aktierna skall erläggas kontant med 5 kronor per aktie.

Erbjudandet är ett led i finansieringen av Ericssons Långsiktiga rörliga ersättningsprogram 2016 och omfattar samtliga 26 100 000 C-aktier som Ericsson tidigare har beslutat att emittera till AB Industrivärden och Investor AB för programmet. AB Industrivärden och Investor AB har meddelat Ericsson att de avser att acceptera erbjudandet.

När samtliga 26 100 000 C-aktier har förvärvats av Ericsson, avser styrelsen att omvandla dem till B-aktier. Efter omvandlingen uppgår antalet utgivna B-aktier till 3 069 395 752. Ericsson innehar för närvarande 46 002 257 egna aktier.

Information till redaktionen

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från   www.ericsson.com/press

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället - och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga relationer med alla stora telekomoperatörer i världen möjliggör för människor, företag och samhälle att utveckla sin potential och skapa en mer hållbar framtid.

Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur - särskilt inom mobilitet, bredband och molnlösningar - möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att göra bättre affärer, öka effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta vara på nya möjligheter.

Med ungefär 115 000 anställda och med kunder i 180 länder kombinerar vi globala skalfördelar med ledarskap inom teknik och tjänster. Vi underhåller nät för operatörer som tillsammans har fler än 2,5 miljarder användare. 40% av all mobiltrafik i världen går genom nät som Ericsson levererat. Våra investeringar inom forskning och utveckling säkerställer att våra lösningar - och våra kunder - förblir ledande.

Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2015 var koncernen försäljning 246.9 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ NewYork.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Ericsson beslutar om förvärvserbjudande avseende C-aktier för LTV 2016This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Ericsson via GlobeNewswire

HUG#2007636