Elanders AB: Delårsrapport januari - mars 2016

Första kvartalet 
  • Omsättningen uppgick till 998 (1 006) Mkr.  
  • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 85 (85) Mkr. 
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 56 (54) Mkr samtidigt som rörelsemarginalen ökade till 5,6 (5,4) %. 
  • Resultat före skatt ökade till 51 (44) Mkr, vilket var en förbättring med 16 %. 
  • Nettoresultatet ökade till 36 (27) Mkr, vilket var en ökning med 29 %, motsvarande 1,34 (1,04) kronor per aktie.
  • Exklusive företagsförvärv ökade det operativa kassaflödet till 37 (16) Mkr. Inklusive företagsförvärv uppgick det till 3 (16) Mkr.    
Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com , eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com .
 
Frågor kring denna rapport kan ställas till:
 
Magnus Nilsson 
Vd och koncernchef 
Tel. 031 - 750 07 50
 
Andréas Wikner 
Ekonomidirektör 
Tel. 031 - 750 07 50 
 
Elanders AB (publ) 
(org.nr. 556008-1621) 
Box 137, 435 23 Mölnlycke  
Tel. 031 - 750 00 00
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elanders ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016.

2016-04-28 Elanders Pressmeddelande Q1 2016This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Elanders AB via GlobeNewswire

HUG#2007233