Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Investment Management (UK) Limited har ökat sitt innehav i Wärtsilä

Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Investment Management (UK) Limited har ökat sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 29.4.2016 kl. 10:30


BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att BlackRock Investment Management (UK) Limited köpt Wärtsilä aktier den 27.4.2016 och att dess andel av röstantalet nu överstiger en tjugondedel (1/20). Efter aktieförvärvet äger BlackRock Investment Management (UK) Limited 5,01% av Wärtsiläs aktiekapital och röster. BlackRock, Inc:s totala ägarandel förblir över 5% av Wärtsiläs aktier och röster.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

  % av aktier och röster % av aktier och röster genom finansiella instrument Summan av
%-andelarna
Totalantalet aktier och röster i målbolaget
Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds8,05%0,56%8,62%197.241.130
Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts)5,08%N/A5,08% 

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag Antal aktier och röster %-andel av aktier och röster
  Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)
FI0009003727 15.894.722 8,05%
SUMMA A 15.894.7228,05%

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av finansiellt instrument Förfallodag Lösendag Leveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning) Antal aktier och röster %-andel av aktier och röster
Lånade värdepapperN/AN/AAktieleverans1.113.9980,56%
CFDN/AN/AKontantavräkning8.7220,00%
SUMMA B    1.122.7200,56%This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Wärtsilä Oyj Abp via GlobeNewswire

HUG#2008285