Delhaize Groep persmededeling - Openbaarmaking van de kapitaalstructuur

BRUSSEL, België, 29 april 2016 - Delhaize Groep publiceert de informatie vereist in artikel 15, § 1 en 18, § 1 van de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen ingevolge een kapitaalverhoging voortvloeiend uit de uitoefening van warranten door werknemers.

Toestand op 28 april 2016 :

  • Totaal maatschappelijk kapitaal: € 52 268 181,50
  • Totaal aantal uitstaande gewone aandelen: 104 536 363
  • Totaal aantal uitstaande warranten (elke warrant geeft de houder het recht om in te schrijven op een nieuw gewoon aandeel): 655 095

Overeenkomstig de statuten van Delhaize Groep NV, werd de drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 en de statuten van Delhaize Groep NV, kunnen verstuurd worden naar investor@delhaizegroup.com .

» Delhaize Groep

Delhaize Groep is een Belgische internationale voedingsretailer die actief is in zeven landen op drie continenten. Op het einde van 2015 telde het verkoopnetwerk van Delhaize Groep uit 3 512 winkels. In 2015 boekte Delhaize Groep een omzet van €24,4 miljard en een netto winst van €366 miljoen (aandeel van de Groep). Op het einde van 2015 stelde Delhaize Groep ongeveer 154 000 mensen tewerk. Delhaize Groep is genoteerd op NYSE Euronext Brussel (DELB) en de New York Stock Exchange (DEG).

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. U vindt het ook op de website van de Groep www.delhaizegroep.com . Vragen kunt u sturen naar investor@delhaizegroep.com .

» Contacten

Investor Relations: + 32 2 412 2151                              
Media Relations: + 32 2 412 8669

PDF-versieThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Delhaize Group via GlobeNewswire

HUG#2008559