SOLVAY GROEP FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 1E KWARTAAL VAN 2016

Hoogtepunten van het 1 E kwartaal 2016

Onderliggende resultaten van het 1e kwartaal 2016 [1]

 • De netto-omzet bedroeg € 2,9 mld, een daling van -6%, waarbij de gemiddelde prijzen -2% lager waren vanwege de gedeeltelijke doorrekening van goedkopere grondstofkosten in een deflationaire context. Perimetereffecten en een negatieve conversie-impact van wisselkoersschommelingen drukten de omzet met -3% De totale volumes waren over het algemeen stabiel, waarbij de groei in Advanced Materials en Functional Polymers kon compenseren voor een daling in andere segmenten.
 • De onderliggende EBITDA groeide met 2% tot € 602 mln. Het prijszettingsvermogen resulteerde in een 10% stijging en werd ondersteund door Solvay's uitmuntendheidsprogramma's en de winsten van transactionele wisselkoerseffecten. De volumemix had een negatieve impact van -3%. De resterende -5% hadden te maken met een eenmalige bijdrage van 30 mln in het eerste kwartaal van 2015, verbonden aan personeelsvoordelen na pensionering in de V.S. De onderliggende EBITDA-marge groeide met 1.4 bp tot 21%.
  • Advanced Materials kwam uit op € 267 mln, een stijging van 1,4% vergeleken met vorig jaar, doordat de groei in toepassingen voor gezondheidszorg, consumentengoederen en duurzame mobiliteit meer dan compenseerde voor de gevolgen van de lopende voorraadaanpassingen in smart-devices;
  • Advanced Formulations kwam uit op € 122 mln, een daling van -10% tegenover vorig jaar als gevolg van de zwakkere olie- en gasmarkt vergeleken met het eerste kwartaal van 2015 toen deze markt achteruit begon te gaan;
  • Performance Chemicals kwam uit op € 199 mln, een stijging van 7% vergeleken met vorig jaar, dankzij verbeteringen in kostenefficiëntie, vooral bij natriumbicarbonaat;
  • Functional Polymers kwam uit op € 65 mln, een stijging van 54% tegenover vorig jaar, aangedreven door de vraag, een positieve netto prijszetting en een hogere bijdrage van RusVinyl;
  • Corporate and Business Services kwam uit op € -51 mln, en haalde voordeel uit de kostenoptimalisatieprogramma's en Cytec-synergieën; de onderliggende EBITDA van het eerste kwartaal van 2015 bedroeg € -35 mln, en omvatte de eenmalige bijdrage verbonden aan personeelsvoordelen na pensionering in de V.S van € 30 mln.
 • Het onderliggend nettoresultaat, aandeel van Solvay, bedroeg € 192 mln, een daling van -5%, als gevolg van de perimetereffecten in beëindigde activiteiten na de creatie van Inovyn in juli 2015.
 • De vrije kasstroom van € 9 mln verbeterde van € -358 mln in het eerste kwartaal van 2015, op zowel IFRS als onderliggende basis, en weerspiegelt vooral een aanzienlijke vermindering van de seizoensgebonden behoefte aan werkkapitaal en de verwachte daling van de kapitaalinvesteringen.
 • De onderliggende netto financiële schuld steeg tot € -6,8 mld van € -6,6 mld bij het begin van het jaar, na de uitbetaling van € -138 mln interim-dividenden aan de aandeelhouders van Solvay en andere financiële lasten.

IFRS resultaten van het 1e kwartaal 2016

 • Het nettoresultaat, aandeel van Solvay, op IFRS-basis, bedroeg € 15 mln tegenover € -12 mln pro forma in het eerste kwartaal van 2015, op een niet-geauditeerde basis (zie tabel pagina 14), en € 140 mln zoals historisch gerapporteerd [2].
 • De netto financiële schuld, op IFRS-basis, was € -4,6 mld, exclusief de eeuwigdurende hybride obligaties.

Citaat van de CEO, Jean-Pierre Clamadieu

In het eerste kwartaal van dit jaar maakten we onze doelstellingen waar. Met de soepele en snelle integratie van de voormalige Cytec teams en bedrijfseenheden binnen Solvay, zijn we goed op weg om de synergiedoelstellingen, die we recent nog verhoogden, te behalen. Onze resultaten groeiden ten opzichte van een sterk trimester verleden jaar. Deze groei werd ondersteund door een solide prijszettingsvermogen dat we nu al negen kwartalen aanhouden, wat bijdroeg aan de recordmarge van 21%. In Advanced Materials konden we de voortdurende inventarisaanpassingen bij smart-devices goedmaken met groei in andere applicaties. Terwijl Advanced Formulations bleef lijden onder de achteruitgang van olie en gas, verstevigden wij het concurrentievermogen van onze bedrijfssegmenten. Onze nadrukkelijke focus op kasstromen, dat een efficiënter beheer van het werkkapitaal en een selectieve besteding van onze investeringen inhoudt, resulteerde in een substantiële verbetering van de cashgeneratie en maakt de weg vrij om onze doelstellingen voor het jaar te behalen.

Vooruitzichten voor 2016
Uitgaande van de resultaten van het eerste kwartaal en de huidige macro-economische omgeving bevestigt Solvay zijn verwachting dat de onderliggende EBITDA in 2016 zal groeien met een hoog enkelvoudig cijfer ten opzichte van het pro forma niveau van € 2 336 mln in 2015. Deze groei wordt meer naar het einde van het jaar verwacht. De vrije kasstroom zal naar verwacht boven € 650 mln uitkomen, meer dan 30% hoger dan het pro forma niveau van 2015.

[1] De onderliggende gegevens zijn te vergelijken met pro forma 2015, alsof de overname van Cytec op 1 januari 2015 had plaatsgevonden. De balansgegevens op het einde van het boekjaar zijn te vergelijken met de positie bij het begin van het boekjaar.

[2] De IFRS-gegevens zijn te vergelijken met de resultaten van 2015, zoals gepubliceerd, vóór de overname van Cytec.

TOELICHTING VOORAF

De resultaten van het voormalige Cytec worden sinds 1 januari 2016 geconsolideerd in de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht van de Groep. Vergelijkbare informatie voor het eerste kwartaal en het volledige jaar 2015 wordt voorgesteld op niet-geauditeerde pro forma basis alsof de overname van Cytec op 1 januari 2015 had plaatsgevonden.

Naast de financiële informatie op IFRS-basis stelt Solvay ook onderliggende prestatie-indicatoren op de winst- en verliesrekening voor om een consistentere en beter vergelijkbare indicatie te geven van de financiële prestaties van de Groep. De onderliggende prestatie-indicatoren corrigeren de IFRS-cijfers voor de niet-contante impact van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (PPA) van acquisities, voor de coupons van eeuwigdurende hybride obligaties, die onder IFRS ondergebracht worden als eigen vermogen maar beschouwd worden als schulden op onderliggende basis, en voor andere elementen die de analyse van de onderliggende prestaties van de Groep zouden vertekenen.

De bespreking van de resultaten van pagina 3 tot 13 is op onderliggende basis, tenzij anders aangegeven.

         VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup

Als internationaal bedrijf in de chemie en in geavanceerde materialen, staat Solvay klanten bij in het innoveren, het ontwikkelen en het leveren van hoogwaardige, duurzame producten en oplossingen die het energieverbruik en de CO 2 uitstoot verminderen, het gebruik van hulpbronnen optimaliseren en de levenskwaliteit verbeteren. Solvay bedient verschillende eindmarkten, zoals auto en luchtvaart, consumptiegoederen en gezondheidszorg, energie en milieu, elektriciteit en elektronica, alsook de bouw en industriële toepassingen. De Groep, met hoofdkwartier in Brussel, telt ongeveer 30 900 werknemers in 53 landen. Solvay haalde een pro forma netto-omzet van € 12,4 mld in 2015, met 90% uit activiteiten waar de Groep tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv ( SOLB.BE ) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg:  SOLB:BB  - Reuters:  SOLB.BR ).

Caroline Jacobs Maria Alcon-Hidalgo Jodi Allen Geoffroy Raskin Bisser Alexandrov
Media RelationsInvestor RelationsInvestor RelationsInvestor RelationsInvestor Relations
+32 2 264 1530+32 2 264 1984+1 9733573283+32 2 264 1540+32 2 264 3687
Hier vindt u de Nederlandstalige versie in PDFThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Solvay S.A. via GlobeNewswire

HUG#2008907