Hedera Group AB :Kommuniké från Årsstämma i Hedera Group AB den 3 maj 2016

Kommuniké från årsstämma

Hedera Group AB (publ) höll årsstämma den 3 maj 2016 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt. Stämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2015. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras till nästa års räkenskaper.

Beslöts att inget arvode skulle utgå till styrelsen och att revisorn skulle ersättas enligt godkänd löpande räkning.

Läs hela rapportenThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hedera Group AB via GlobeNewswire

HUG#2009431