HMS Networks AB (publ) skall leverera fjärrövervakning och kontroll av dieseldrivna generatorer till en uppskattad volym av 1,5m USD under 2016.

En av de ledande amerikanska tillverkarna av reservkraftsgeneratorer har beslutat att använda Netbiter som sin hårdvaruplattform för fjärrövervakning och kontroll. Lösningen kommer att användas för en bred global kundbas för livscykelhantering och service av generatorerna.

Netbiter kommer att användas inom kundens elkraftdivision för att fjärrövervaka och kontrollera dieseldrivna generatorer, inledningsvis inom uthyrningsgeneratorer samt mobila kraftstationer för industriella applikationer. Fortsättningsvis kommer Netbiter även att användas i tillämpningar såsom elförsäljning, bygg, gruvor och telekom. Initialt har en order på 0,8m USD erhållits och den totala volymen för 2016 uppskattas till 1,5m USD.

"Netbiter passade perfekt och vi är mycket nöjda med det faktum att de har valt att använda våra Gateways för fjärrövervakning och kontroll, säger Kevin Knake, VD för HMS Nordamerika. "Fjärrövervakning ger kunden online-tillgång till deras reservkraftsgeneratorer vilket resulterar i kortare driftstopp och snabbare problemlösning."

Läs mer på www.netbiter.com/about-hms/news

För mer information kontakta:

CFO och IR Manager HMS Networks AB Gunnar Högberg; e-mejl: guh@hms.se , telefon: +46-35 17 29 95
CEO Staffan Dahlström; e-mejl std@hms.se , telefon: +46 35 17 29 01

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 10.00 den 4 maj 2016.

HMS Networks AB (publ) är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen som 2015 uppgick till 702 Mkr sker till mer än 90 procent utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad samt i Ravensburg och Nivelles bedrivs produktutveckling och delar av tillverkningen. Försäljningskontor finns i Japan, Kina, Tyskland, USA, Italien, Frankrike, Belgien, Indien, England och Danmark. HMS har ca 450 anställda och producerar och marknadsför produkter under varumärkena Anybus®, IXXAT®, Netbiter® och eWON® .HMS är noterat på NASDAQ-OMX Nordiska Börs i Stockholm i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Pressmeddelande (PDF)This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: HMS Networks AB via GlobeNewswire

HUG#2009783