Fingerprint Cards avslutar återköp av egna aktier

Fingerprint Cards påbörjade den 3 juni 2016 återköp av egna aktier enligt beslut av årsstämman den 4 maj 2016. Årsstämmans beslut bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpen är att optimera bolagets kapitalstruktur samt att skapa flexibilitet i bolagets möjligheter att genomföra företagsförvärv.

Återköp kan endast ske med vad som motsvarar fritt eget kapital (se hänvisning till aktiebolagslagen nedan). Beräkningen ska grunda sig på senast fastställda balansräkning, vilket för bolaget innebär 2015 års balansräkning som fastställdes på årsstämman i maj. Vid utgången av 2015 uppgick fritt eget kapital i moderbolaget till 1 082 miljoner kronor, vilket innebär att Fingerprint Cards AB, som återköpt aktier till ett värde av 1 032 Mkr, inom kort kommer att avsluta det aktieåterköpsprogram, som beslutades av årsstämman.

Fingerprint Cards totala aktieåterköp under perioden 3 juni - 15 september 2016 uppgick totalt till 10 228 000 aktier, motsvarandes 3 procent av totalt antal aktier till ett totalt inköpspris om 1 032 Mkr. Genomsnittligt inköpspris var 101 kronor.

Förvärv av egna aktier omfattas av aktiebolagslagen (ABL) och är en värdeöverföring från bolaget. En värdeöverföring under året kan maximalt uppgå till vad som motsvarar fastställt fritt eget kapital. Beräkningen ska grunda sig på senast fastställda balansräkning, alltså utgången av 2015.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Wilsby, CFO Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com

Om Fingerprint Cards AB (publ)
Fingerprint Cards AB (FPC) är ett högteknologiskt börsnoterat företag som utvecklar, producerar och marknadsför biometrisk teknologi, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Det möjliggör säker och bekväm hantering för användaren utan behov av lösenord eller pinkoder. FPC:s teknik erbjuder världsledande fördelar och inkluderar unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och i kombination med mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom mobiler, tablets och biometriska kort där kraven på dessa egenskaper är extremt höga. FPC:s teknik är sedan tidigare väl beprövad inom ett antal applikationsområden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 september 2016, klockan 08.00.
  
VIKTIG INFORMATION
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Pressmeddelande (PDF)This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Fingerprint Cards AB via GlobeNewswire

HUG#2042601