TiGenix stelt dr. June Almenoff aan als lid van de Raad van Bestuur

PERSBERICHT

TiGenix stelt dr. June Almenoff aan

als lid van de Raad van Bestuur

Leuven (BELGIË) - 22 september 2016, 07:00 uur - TiGenix NV (Euronext Brussel: TIG), een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve therapieën uit haar eigen platformen van allogene geëxpandeerde stamcellen, kondigde vandaag aan dat dr. June Almenoff, M.D., Ph.D., werd benoemd als lid van de Raad van Bestuur ter vervanging van Dirk Reyn.

"Door haar achtergrond past ze perfect bij TiGenix en de projecten die op het moment in ontwikkeling zijn. Ze heeft een sterke klinische achtergrond en heeft het proces voor de goedkeuring van de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) voor een GI-product tot een goed einde gebracht; ervaring met het vroege stadium van ontwikkeling, wetenschappelijke licentiëring en bedrijfsontwikkeling; deskundig op het gebied van infectieziektes en een duidelijke focus op de Amerikaanse markt," zei Eduardo Bravo, CEO van TiGenix. "Nu Cx601 op het punt staat de tweede, pivotale fase III-studie in te gaan, als opzet naar een vergunningsaanvraag voor een biologisch middel oftewel BLA (Biologics License Application), en de overige middelen richting de middelste tot laatste stadia van klinische ontwikkeling gaan, is June een perfecte aanvulling op onze uitstekende Raad van Bestuur."

"Ik ben enthousiast om deel uit te maken van de Raad van Bestuur van TiGenix," zei dr. June Almenoff. "TiGenix heeft op dit moment de meest geavanceerde projecten op het gebied van celtherapieproducten, met positieve data voor de pivotale fase III en een Europese aanvraag voor hun belangrijkste kandidaatproduct, Cx601, zoals eerder dit jaar werd aangekondigd. Takeda heeft daarna de rechten verworven om het product buiten de VS op de markt te brengen. Dit zijn opmerkelijke verwezenlijkingen. Als Bestuurslid kijk ik ernaar uit mijn klinische ontwikkeling en ervaring met de regelgeving van de FDA in te zetten om Cx601 verder op weg te zetten voor goedkeuring in de VS, alsook om de lopende initiatieven betreffende acute myocardinfarcten en ernstige sepsis verder te brengen."

Dr. Almenoff vervangt Dirk Reyn (R&S Consulting BVBA), die terugtreedt uit de Raad van Bestuur. "Het is jammer dat ik mijn positie bij TiGenix opgeef vanwege mijn toenemende verantwoordelijkheden bij eTheRNA Immunotherapies, waar ik CEO ben," zei Dirk Reyn. "Gedurende mijn vijf jaar in de Raad van Bestuur van TiGenix hebben we samen met het managementteam het bedrijf getransformeerd, financiering van gerenommeerde investeerders weten te verzekeren en het eerste positieve pivotale onderzoek met een allogeen celtherapieproduct uitgevoerd, wat geleid heeft tot een succesvolle licentieovereenkomst met Takeda. Ik ben heel trots op het werk dat we samen hebben gedaan."

"Tijdens Dirks periode bij ons hebben we enorme vooruitgang gemaakt. We zijn hem oprecht veel dank verschuldigd voor zijn hulpom ons te brengen waar we vandaag staan", zei Jean Stéphenne, voorzitter van de Raad van Bestuur van TiGenix. "Ik ben ervan overtuigd dat, terwijl wij verderstreven naar een goedkeuring van Cx601 in de VS en onze lopende projecten naar nieuwe en veelbelovende indicaties uitvouwen, dr. June Almenoff, gezien haar achtergrond in klinische ontwikkeling en eerdere ervaringen met de FDA, de ideale persoon is voor ons Bestuur."

Dr. June S. Almenoff is een bekwame farmaceutische leidinggevende met bijna 20 jaar ervaring in de branche. Ze heeft uitgebreide ervaring in klinische ontwikkeling, translationele geneeskunde en bedrijfsontwikkeling. Dr. Almenoff was recent President, Principal Executive Officer en Chief Medical Officer van Furiex Pharmaceuticals, een beursgenoteerd biofarmaceutisch bedrijf. Tijdens haar vierjarige termijn daar is de waarde van dat bedrijf bijna vertienvoudigd, met als hoogtepunt de aankoop van Actavis plc (nu Allergan) voor ongeveer $ 1,2 miljard in 2014. Het belangrijkste product van Furiex, eluxadoline (Viberzi TM), een nieuw medicijn voor het maagdarmstelsel, werd in 2015 goedgekeurd door de FDA. Voordat ze bij Furiex aan de slag ging, was dr. Almenoff actief bij GlaxoSmithKline (GSK), waar ze posities met groeiende verantwoordelijkheid bekleedde. Tijdens haar 12-jarige termijn bij GSK werkte ze als Vice President van de R&D-afdeling, was ze voorzitter van een PhRMA-FDA-werkgroep en was ze ook actief op het gebied van wetenschappelijke licentiëring. Dr. Almenoff leidde de ontwikkeling van vernieuwende systemen voor het minimaliseren van risico's in vroege en late stadia van medicijnontwikkeling die nu door veel farmaceutische bedrijven en regelgevende instanties gebruikt worden. Dr. Almenoff is op dit moment een onafhankelijke biofarmaceutische consultant en bestuurslid: ze is de Bestuursvoorzitter van RDD Pharma en Bestuurslid van Ohr Pharmaceuticals (Nasdaq: OHRP) en van Valanbio. Verder zetelt ze in de beleggingsadviesraad van het Harrington Discovery Institute (Case Western University) en de adviesraden van Redhill Biopharma (Nasdaq: RDHL) en diverse particuliere bedrijven. Dr. Almenoff studeerde cum laude af aan het Smith College en behaalde haar doctoraat met bijzondere vermelding van de AOA Honor Medical Society aan de Icahn (Mt. Sinai) School of Medicine. Haar medische vervolgopleiding voltooide ze in het Stanford University Medical Center (Interne Geneeskunde, Infectieziektes) en ze was faculteitsmedewerker aan de Duke University School of Medicine. Ze is adjunct-professor bij Duke University en een Fellow bij het American College of Physicians.

De benoeming van June Almenoff wordt onmiddellijk van kracht, behoudens de definitieve benoeming door de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering.

Voor verdere informatie


Claudia D'Augusta
Chief Financial Officer

T: +34 91 804 92 64

claudia.daugusta@tigenix.com

Over TiGenix

TiGenix NV (Euronext Brussel: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat zich toespitst op de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve behandelingen op basis van haar eigen platformen van allogene, of van donors afkomstige, geëxpandeerde stamcellen. Twee producten uit het uit vetweefsel afgeleide stamceltechnologieplatform zijn momenteel in klinische ontwikkeling: Cx601 is in fase III voor de behandeling van complexe perianale fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn; Cx611 heeft een fase I-sepsisprovocatiestudie afgerond en een fase I-/II-studie bij reumatoïde artritis. Met ingang van 31 juli 2015 heeft TiGenix Coretherapix overgenomen.Coretherapix' voornaamste cellulaire product, AlloCSC-01, is momenteel in een fase II klinische studie naar acuut myocardinfarct (AMI). Daarnaast wordt de tweede productkandidaat uit het op hartstamcellen gebaseerde platform dat via Coretherapix werd overgenomen, AlloCSC-02, ontwikkeld voor een chronische indicatie. Op 4 juli 2016 is TiGenix een licentieovereenkomst aangegaan met Takeda, een groot farmaceutisch bedrijf dat actief is in gastro-enterologie, waardoor Takeda de exclusieve rechten heeft verworven om Cx601 buiten de Verenigde Staten op de markt te brengen voor complexe perianale fistels. TiGenix heeft haar hoofdzetel in Leuven en heeft vestigingen in Madrid (Spanje). Voor meer informatie, ga naar http://www.tigenix.com/ .

Toekomstgerichte informatie

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie en schattingen bevatten over verwachte toekomstige prestaties van TiGenix en de markt waarin het bedrijf actief is. Bepaalde van deze beweringen, voorspellingen en schattingen kunnen herkend worden door gebruik van woorden zoals, niet beperkt tot, "denkt", "plant", "verwacht", "is van plan", "probeert", "schat", "kan", "zal" and "voortzetten" en gelijkaardige uitdrukkingen. Al deze vertegenwoordigen zaken die geen historische feiten zijn. Dergelijke beweringen, voorspellingen en schattingen zijn gebaseerd op verschillende veronderstellingen en beoordelingen van gekende en niet-gekende risico's, onzekerheden en andere factoren, die werden beschouwd als redelijk wanneer deze werden gemaakt, maar al dan niet juist kunnen zijn. Werkelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en kunnen afhankelijk zijn van factoren die buiten controle van het bedrijf liggen. Daarom kunnen de werkelijke resultaten, de financiële toestand, de prestatie of successen van TiGenix, of resultaten van de sector, aanzienlijk afwijken van toekomstige resultaten, prestaties of successen die worden uitgedrukt of afgeleid in dergelijke beweringen, voorspellingen en schattingen. Gezien deze onzekerheden, kan men geen verhaal halen over de juistheid of redelijkheid van dergelijke toekomstgerichte verklaringen, voorspellingen en schattingen. Bovendien spreken toekomstgerichte verklaringen, voorspellingen en schattingen slechts vanaf de datum van publicatie van dit persbericht. TiGenix verwerpt elke verplichting om dergelijke toekomstgerichte verklaring, voorspelling of schatting aan te passen ter weergave van eventuele veranderingen in de verwachtingen van het bedrijf hieromtrent, of eventuele wijziging in het verloop van de gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop een dergelijke verklaring, voorspelling of schatting is gebaseerd, behalve voor zover bij Belgische wetgeving verplicht.
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: TiGenix via GlobeNewswire

HUG#2043762