Svenska elfordonet Zbee, är miljöbäst även på ful-el.

Lerum 20160928

I gårdagens SVT Aktuellt, c:a 33 min in i programmet, rapporterades det om Indiens satsning på elfordon och mål om att bli först i världen med enbart eldrivna fordon, från år 2030 ska endast elfordon få säljas. Inslaget visade svenska elfordonet Zbee, som är i drift i CyberCity, Gurgaon, Indien. I den efterföljande diskussionen poängterades elfordons mycket positiva påverkan på lokal luftkvalitet, vilket är ett mycket starkt argument för elfordon i Indien som har 13 av de 20 städerna i världen med sämst luftkvalitet.  Däremot påstods att elfordon inte gör någon klimatnytta, om elen produceras av kolkraft. Detta gäller inte Zbee.

Traditionella elbilar har en mycket hög energiförbrukning eftersom de är tyngre och därmed har ett större behov av nettoenergi. Ett exempel på detta är elbilen Tesla som, med el från kolkraftverk får utsläpp på c:a 230g CO 2 /km. Detta är långt ifrån supermiljöbilskravet i Sverige på max 50g CO 2 /km.

Länder som Indien, med sina 1,2 miljarder människor, har en väldigt stor andel fordon med små förbränningsmotorer med en dålig rening vilket ger höga utsläpp av kväve- och svaveloxider. Utsläppen från trafiken bedöms utgöra c:a 60% av luftföroreningarna. Alla elfordon är helt utan lokala utsläpp.

Zbee är unik eftersom den från grunden är konstruerad för minimal resursförbrukning i hela livscykeln och omfattar såväl produktion som användning. Med den unika lättviktskonstruktionen är den till skillnad från traditionella elbilar inte tyngre utan istället lättare än de fordon den ersätter.
Energiförbrukningen är så låg att även då elproduktionen sker på sämsta tänkbara sätt, med kolkraft, blir koldioxidutsläppen avsevärt lägre än för motsvarande förbränningsmotoralternativ.

Energiförbrukningen med el från kolkraftverk ger upphov till c:a 35g CO 2 /km. (Med svensk elmix nära 0g CO 2 /km)
De traditionella trehjulingarna förbrukar minst 0,4 l/mil eller c:a 92g CO 2 /km.

Små lätta elfordon är enda vägen för att skapa en mer hållbar fordonsflotta.

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson, VD
Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Epost: goran@cleanmotion.se

Om bolaget 

Clean Motion är en svensk fordonstillverkare med fokus på hållbara närtransportlösningar och som utvecklat det supereffektiva elfordonet, Zbee. Zbee är ett helt elektriskt trehjuligt fordon med typgodkännande i Europa, Indien och Indonesien. Resurseffektivt, rent och säkert är kärnvärdena för Clean Motion. I kombination med en filosofi för småskalig tillverkning nära slutkunderna tar Clean Motion ett helhetsgrepp för att minimera den totala miljöbelastningen av våra produkter och bidrar aktivt till en framtid med hållbara transporter.

Clean Motion Pressrelease, 20160928, Zbee Miljöbäst
Zbee India CyberHub Launch Photoshoot 1, small
Zbee PM 20160928, India, 1
Zbee PM 20160928, India, 2
Zbee PM 20160928, India, 3
Zbee PM 20160928, India, 4
Zbee PM 20160928, India, 5
Zbee PM 20160928, India, 6This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Clean Motion AB via GlobeNewswire

HUG#2045178