LIDDS utökar forskningen inom immun-onkologi och stärker organisationen

De lovande resultaten där NanoZolid ® -teknologin kombinerats med immunmodulerande substanser har lett till att LIDDS nu utökar bolagets forskningsaktiviteter inom immun-onkologi. Målsättningen är att utveckla effektivare immunterapier mot cancer som innebär färre behandlingar, mindre biverkningar och med bättre effekt.

För att utnyttja den fulla potentialen för NanoZolid®  för immun-onkologi har LIDDS stärkt organisationen med forsknings- och preklinisk kompetens.LIDDS har rekryterat Dr. Martin Johansson (PhD Organisk kemi) som har en lång och gedigen erfarenhet från läkemedelsindustrin samt inom immun-onkologi. Martin kommer att ansvara för LIDDS prekliniska utvecklingsprojekt med immunoterapier. Det finns ett stort kliniskt behov och en betydande kommersiell potential för principen att med lokal behandling aktivera kroppens immunförsvar att känna igen och angripa cancerceller. LIDDS målsättning är att med NanoZolid®-teknologin kunna undvika svåra och oförutsedda biverkningar som är vanliga vid systemisk behandling.

- Immun-onkologi är ett hett forskningsområde i alla större läkemedelsföretag och LIDDS vill i tidig fas kunna erbjuda licenser för NanoZolid®-teknologin. Målsättningen är att med mindre biverkningar, inducera en lokal aktivering av immunförsvaret som effektivt behandlar tumörer i alla delar av kroppen. Vi välkomnar Martin Johansson som kommer att komplettera bolaget med sin expertis och leda dessa spännande prekliniska projekt, säger VD Monica Wallter.

Immun-onkologi är ett mycket intressant utvecklingsområde för effektiv cancerbehandling som baseras på principen att aktivera kroppens eget immunförsvar att angripa cancerceller. De flesta större läkemedelsföretagen har inlett prekliniska eller kliniska tester för immun-modulerande läkemedels-kandidater och flera produkter har redan fått marknadstillstånd. Vissa av de immun-onkologiska läkemedlen förefaller att bota vissa grupper av patienter som tidigare hade en mycket dålig prognos. De flesta bedömare anser att immun-onkologi är det största genombrottet inom cancerbehandling på flera decennier.  

NanoZolid®-teknologin har fördelar då den kan ge starkare läkemedelseffekt samt en kontrollerad frisättning av läkemedel direkt i tumörområdet med minskad systemisk biverkningsprofil. Med
NanoZolid®-teknologin behöver patienten heller inte utsättas för frekventa injektioner, vilket är fallet idag. LIDDS vill utveckla en effektiv lokalbehandling med bättre livskvalitet för de drabbade patienterna.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22, e-post: monica.wallter@liddspharma.com                      

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl. 08:45 CET.

Kort om Lidds
LIDDS AB (publ) utvecklar effektiva läkemedel för cancer och andra sjukdomar med den patenterade NanoZolid®-teknologin. NanoZolid® frisätter läkemedlet lokalt och effektivt vilket innebär betydligt färre biverkningar och behandlingar jämfört med systemisk behandling. NanoZolid®-teknologin möjliggör en kontrollerad, långvarig och anpassad frisättning av läkemedel i upp till sex månader. NanoZolid® kan kombineras med både små och stora farmaceutiska molekyler, som exempelvis antikroppar. Företagets mest avancerade projekt är prostatacancerprodukten Liproca® Depot som innehåller 2-hydroxyflutamid, vilket bekräftar att teknologin har en dokumenterad klinisk effekt. Prostatacancerprojektet är för närvarande i Fas IIb. Produktion i industriell skala sker i samarbete med Recipharm. LIDDS har aktiva utvecklingsprojekt där NanoZolid® kombineras med antiandrogener, cytostatika och immunaktiva läkemedel. LIDDS aktie är noterad på Nasdaq, First North. Redeye AB är LIDDS certified adviser. För mer information, besök www.lidds.se .

LIDDS PM 170824 Utökar forskningThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: LIDDS AB via GlobeNewswire

HUG#2128987