VGP NV :Private plaatsing van obligaties voor een bedrag van maximum € 80 miljoen

Persbericht
Gereglementeerde informatie                     

Brussel, 27 maart 2017, 18u00 CET

Private plaatsing van obligaties voor een bedrag van maximum € 80 miljoen

VGP NV deelt mee dat het obligaties zal uitgeven met vervaldatum 30 maart 2025, voor een bedrag van maximum € 80 miljoen. De vaste rente van de obligaties bedraagt 3,35% bruto per jaar. Het nettorendement bedraagt 2,345% per jaar. De obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van € 100.000.

De obligaties zullen geplaatst worden bij gekwalificeerde beleggers op 28 maart 2017 door middel van een private plaatsing. De uitgiftedatum is vastgelegd op 30 maart 2017. De obligaties zullen niet genoteerd zijn.

KBC Bank NV treedt op als enige manager en bookrunner voor deze uitgifte.

Meer informatie over dit privaat aanbod is te vinden in het bijhorende informatie memorandum, opgesteld in het Engels, dat beschikbaar zal zijn vanaf 28 maart 2017 op de website van VGP NV ( www.vgpparks.eu ).

De opbrengst van de obligaties zal worden aangewend voor aankopen en uitbreidingen van de land bank van VGP NV (en/of de met haar verbonden ondernemingen) en om de realisatie van de ontwikkelingspipeline te versnellen, in de mate dat deze niet gefinancierd worden door bankinstellingen.

Voor meer informatie

Mr Jan Van Geet Mr Dirk Stoop
CEO CFO
Tel. + 420 602 404 790Tel.+ 32 52 45 43 86
E-mail: jan.van.geet@vgpparks.eu E-mail: dirk.stoop@vgpparks.eu

Profiel

De VGP groep ( www.vgpparks.eu ) bouwt en ontwikkelt kwalitatief hoogstaand logistiek vastgoed en bijbehorende kantoren, voor eigen rekening en voor rekening van haar VGP European Logistics joint venture die vervolgens aan gerenommeerde klanten worden verhuurd door middel van langlopende commerciële huurcontracten. VGP beschikt over een 'in-house' team dat alle stappen beheert van het volledig geïntegreerde businessmodel: gaande van de identificatie en de aankoop van gronden tot de uitwerking en het ontwerp van het project, het toezicht op de bouwwerkzaamheden, de contacten met potentiële klanten en het facility management.

VGP noteert op Euronext Brussel en op de Main Market van de Prague Stock Exchange.


BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze aankondiging mag niet worden beschouwd als een aanbieding of een verzoek tot aanbiedingen in een jurisdictie waar een dergelijk aanbod onwettelijk zou zijn (zonder naleving van de vereiste verplichtingen inzake registratie of zonder naleving van relevante voorwaarden inzake vrijstellingen van registratieverplichtingen).

In de Europese Economische Ruimte is deze aankondiging alleen gericht aan gekwalificeerde beleggers in de zin van de Europese Richtlijn 2003/71 (zoals gewijzigd).

VGP_Press_Release_Bond_Issue_NED_27.03.17This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: VGP NV via GlobeNewswire

HUG#2091093