Nordic Mines AB (publ): Nordic Mines genomför transaktion för att få Laivagruvan tillbaka i produktion

Nordic Mines genomför transaktion för att få Laivagruvan tillbaka i produktion

Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har tecknat ett "Heads of agreement" med det kanadensiska bolaget Firesteel Resources Inc (TSXV: "FTR"), i vilket FTR förvärvar en majoritet i Laivaprojektet genom förvärv  av aktier i Nordic Mines Marknad AB, ett av Nordic Mines AB helägt dotterbolag. FTR avser att göra de nödvändiga investeringar som krävs för att ta Laivaprojektet tillbaka till lönsam produktion. De viktigaste punkterna i överenskommelsen är:

  • Bolaget kommer att ge FTR möjlighet att på vissa villkor förvärva upp till 60 % av Nordic Mines Marknad AB, ett av Nordic Mines AB helägt dotterbolag.
  • Enligt villkoren kommer FTR först förvärva 10 % av Nordic Mines Marknad AB inom 30 arbetsdagar för en sammanlagd summa av 1 miljon EUR (ca 9,6 miljoner SEK), varav 200 000 EUR kommer att betalas till Bolaget inom 7 arbetsdagar.
  • FTR kommer att ha möjlighet att investera ytterligare 20 miljoner CAD (kanadensiska dollar) i bolaget Nordic Mines Marknad AB (cirka 135 miljoner SEK) genom en kombination av nyemitterade och befintliga aktier för att förvärva ytterligare 50 % av aktierna i Nordic Mines Marknad AB. Denna option gäller under 90 arbetsdagar från det datum då FTR förvärvade de inledande 10 % av Nordic Mines Marknad AB. Detta steg är beroende av aktieägarnas godkännande, regulatoriska krav, samt reglerna på TSX Venture Exchange ("TSXV").
  • När transaktionerna är genomförda kommer aktieägarna i Nordic Mines AB att äga 40 % av Nordic Mines Marknad AB  på en fullt finansierad basis utan ytterligare utspädning på nivån Nordic Mines AB. Resterande 40 % av Nordic Mines Marknad AB kan FTR förvärva till  marknadspris inom 12 månader efter slutförande av den initiala affären genom ett kontantköp eller genom betalning med nya aktier i FTR.
  • FTR är noterat på TSX Venture-börsen i Kanada. Det är Nordic Mines avsikt att arbeta tillsammans med teamet på FTR och att tillsammans med Legacy Hill Resources  arbeta för att få Laivagruvan i produktion så snart som möjligt.
  • Nordic Mines styrelse har beslutat att ställa in den extra bolagstämman som skulle ägt rum den 18 april 2017, till vilken aktieägarna i Nordic Mines AB kallats för att besluta om en företrädesemission. Beslutet att ställa in företrädesemissionen och den extra bolagsstämman har tagits av styrelsen med anledning av att styrelsen beslutat att genomföra transaktionen med FTR. 
  • Nordic Mines meddelar härmed att den planerade företrädesemissionen och den extra bolagsstämman, som offentliggjordes den 15 mars 2017 och vilken extra bolagsstämma var avsedd att hållas den 18 april 2017, ställs in.

Transaktionen med FTR som beskrivs ovan är villkorad av att parterna ingår  definitivt avtal. Kallelse till en ny extra bolagsstämma i Nordic Mines kommer att ske när vissa villkor för transaktionen är uppfyllda.

- FTRs team har flera års framgångsrik erfarenhet av att starta och driva guldgruvor. Denna affär säkerställer att Laivaprojektet får tillräckliga ekonomiska förutsättningar och lämplig personal för en framgångrik återstart, säger Saradhi Rajan, VD för Nordic Mines.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rune Nordström, Head of Corporate Communications and Investor Relations:

rune.nordstrom@nordicmines.com , +46 70 602 65 20

För mer information om Nordic Mines, vänligen besök  www.nordicmines.com .

 Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons omsorg för offentliggörande den 10 april 2017 kl. 08.30 CEST.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.

20170410 NOMI PressmeddelandeThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nordic Mines AB via GlobeNewswire

HUG#2095051