Fingerprint Cards stärker sin position genom nytt samarbete med modulhuset A-Kerr (SPEED)

Pressmeddelande
4 maj 2017

Fingerprint Cards stärker sin position genom nytt samarbete med
modulhuset A-Kerr (SPEED)

Det världsledande biometribolaget Fingerprint Cards ( Fingerprints TM ) ingår samarbete med ett nytt modulhus: A-Kerr (SPEED), bolaget är stationerat  i Kina. Samarbetet kommer att stärka Fingerprints position eftersom det möjliggör för företaget att ytterligare förbättra och säkerställa sitt erbjudande till kunderna.

"Vi är stolta över att kunna meddela samarbetet med A-Kerr (SPEED). Kvalitetskraven är mycket höga bland modulhusen och detta samarbete är ett kvitto på Fingerprints branschledande teknik och att vi har ett starkt varumärke här i Kina", säger Ted Hansson, Senior Vice President, Business Line Mobile, på Fingerprints.

"Att samarbeta med rätt partner är en viktig del av vår konkurrenskraft i en bransch som utvecklas snabbt. Jag ser fram emot samarbetet med A-Kerr (SPEED) och tillsammans kommer vi att stärka vår marknadsposition i Asien", avslutar Ted Hansson, Senior Vice President, Business Line Mobile, på Fingerprints.

Samarbetet gäller från och med april 2017. Totalt arbetar Fingerprints nu med fler än 10 modulhus, varav majoriteten är baserade i Kina.

Kort om A-Kerr (SPEED) :
Kinesiska Huizhou Speed Wireless Technology Co, Ltd (SPEED) är ett ledande terminalantennföretag inom mobilkommunikationsbranschen. SPEED äger dotterbolagen Suzhou Keyang Photoelectricity Technology Co, Ltd och Kunshan A-Kerr photoelectricity Technology Co, Ltd.

För mer information, kontakta:
Presscenter Fingerprint Cards AB: +46(0)10-172 00 20, press@fingerprints.com
Investor Relations Fingerprint Cards AB: +46(0)10-172 00 10, investrel@fingerprints.com

Om Fingerprint Cards AB (publ)

Fingerprint Cards AB (FPC) är ett högteknologiskt börsnoterat företag som utvecklar, producerar och marknadsför biometrisk teknologi, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Det möjliggör säker och bekväm hantering för användaren utan behov av lösenord eller pinkoder. FPC:s teknik erbjuder världsledande fördelar och inkluderar unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och i kombination med mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom mobiler, tablets och biometriska kort där kraven på dessa egenskaper är extremt höga. FPC:s teknik är sedan tidigare väl beprövad inom ett antal applikationsområden.

Informationen är sådan som Fingerprint Cards ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017, klockan 14.30 (CEST).

 

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

PressmeddelandeThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Fingerprint Cards AB via GlobeNewswire

HUG#2101893