Realdolmen: Nieuwe bestuurder bij Realdolmen > Nouvel administrateur chez Realdolmen > New director at Realdolmen

Nieuwe bestuurder bij Realdolmen

De Raad van Bestuur kondigt vandaag de coöptatie aan van Mevrouw Rika Coppens als nieuw onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder. Zij zal het mandaat van Mevrouw Lieve Mostrey verderzetten tot aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 13 september 2017. Mevrouw Mostrey heeft ontslag genomen als bestuurder wegens de onmogelijkheid om haar mandaat te verenigen met haar nieuwe verantwoordelijkheden als CEO van Euroclear. De Raad van Bestuur dankt Mevrouw Mostrey voor haar inzet en betrokkenheid bij Realdolmen sedert 2013.

Mevrouw Rika Coppens heeft gewerkt voor de EFR Group BV (uitbater van onder andere de Texaco stations in de Benelux en de BP stations in Frankrijk, samen 1100 retail sites) eerst als CFO vanaf 2010 en dan als CEO. Voordien was zij CFO van  Zenitel NV en van Bureau van Dijk Computer Services NV. Zij begon haar loopbaan als bedrijfsrevisor bij PricewaterhouseCoopers. Sinds juni 2016 is Mevrouw Coppens bestuurder van "The House of HR", waarvan zij het Auditcomité voorzit. Zij is thans onafhankelijk adviseur en zal ook zetelen als lid van het Auditcomité van Realdolmen.

* * *

Nouvel administrateur chez Realdolmen

Le Conseil d'administration annonce aujourd'hui la cooptation de Madame Rika Coppens comme nouvel administrateur indépendant et non-exécutif. Elle continuera à assurer le mandat de Madame Lieve Mostrey jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires du 13 septembre 2017. Madame Mostrey ne peut plus combiner son mandat avec ses nouvelles responsabilités en tant que CEO du Groupe Euroclear. Le Conseil d'administration remercie Madame Mostrey pour son implication et engagement chez RealDolmen depuis 2013.

Depuis 2010, Madame Rika Coppens a travaillé comme CFO pour la EFR Group BV (exploitant notamment les sites Texaco du Benelux et les sites BP en France, soit un total de 1100 commerces au détail) dont elle est devenue CEO. Auparavant, elle était CFO de la SA  Zenitel et de la SA Bureau van Dijk Computer Services, ayant commencé sa carrière comme reviseur d'entreprise chez PricewaterhouseCoopers. Depuis juin 2016, Rika Coppens est administrateur de "House of HR" dont elle préside le Comité d'audit. Elle est actuellement active comme conseil indépendant. Elle sera membre du Comité d'audit de Realdolmen.

* * *

New director at Realdolmen

The Board of Directors announces today the cooptation of Mrs. Rika Coppens as new independent non-executive director. She will continue the mandate of Mrs. Lieve Mostrey until the annual general meeting of shareholders on 13 September 2017. Mrs. Mostrey resigned as director because she could no longer combine her duties with her new responsibilities as CEO of Euroclear. The Board of Directors thanks Mrs. Mostrey for her commitment and engagement at Realdolmen since 2013.

Mrs. Rika Coppens started as CFO in 2010 for EFR Group BV (operator of a.o. the Texaco sites in the Benelux and the BP sites in France (a total of 1100 retail sites)) where she became CEO. Before that, she was CFO for Zenitel NV and Bureau van Dijk Computer Services NV, having started her career as a CPA (bedrijfsrevisor/reviseur d'entreprise) with PricewaterhouseCoopers. Since June 2016, Mrs. Rika Coppens is a board member and chair of the audit committee in 'the House of HR' and currently works as independent advisor. She will be a member of the Audit Committee of NV Realdolmen.


For more information, contact:
Thierry de Vries
Secretary-general
thierry.devries@realdolmen.com
Tel. +32 2 801 55 55

20170508 Persbericht aankondiging Rika Coppens
20170508 Communiqué de presse annonce Rika Coppens
20170508 Press release announcement Rika CoppensThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: RealDolmen via GlobeNewswire

HUG#2102430