UBS AM blijft overwogen in aandelen

Een verdere stijging van de rente en van de olieprijs zou volgens UBS Asset Management (UBS AM) geen extra tegenwind opleveren voor aandelenmarkten, zo blijkt uit de laatste Macro Monthly, 'A little bit softer now'. De vermogensbeheerder blijft dan ook overwogen in aandelen, ook omdat UBS AM verwacht dat de obligatierendementen zullen stabiliseren dankzij een sterk verbeterd inflatiebeeld en een geleidelijke afkoeling van de Amerikaanse economische groei.

Evan Brown, Head of Multi-Asset Strategy bij UBS AM, stelt: “De twee grote risico's voor risicovolle activa – snel stijgende obligatierentes en olieprijzen – zouden in het vierde kwartaal moeten afnemen.”

“De onzekerheid over de economische groei is niet verdwenen. Maar beleggers lijken niet meer uit te gaan van een ‘harde landing’. Ze maken zich eerder zorgen over de uitdagingen voor als de economie niet zal landen. Dat de markten nu anders naar de economie kijken, komt op een moment dat het groeitempo in de VS waarschijnlijk zal vertragen.”

“Naar onze mening zou de consolidatie van de olieprijzen en de obligatierendementen verlichting moeten bieden voor aandelen. We blijven overwogen in aandelen omdat beleggers meer aandacht hebben voor de verbetering van de kerninflatie en een economie die minder snel groeit.”

“Het is enkel wachten op een stabilisatie van de obligatierendementen. Daarna kunnen de aandelenmarkten meer rekening gaan houden met de gestage verbetering van de fundamentals en de afname van het inflatierisico.”

“De vooruitzichten voor de winst per aandeel voor de S&P 500 voor de komende twaalf maanden, zijn alvast met meer dan 3% gestegen sinds de aandelenmarkt eind juli piekte. Naar onze verwachting gaan die vooruitzichten verder stijgen, omdat het recessierisico laag is.”

“Tegelijk erkennen we dat het aantal mogelijke toekomstscenario’s is toegenomen. Dat heeft te maken met de sterke stijging van de rentes, de solide economische achtergrond, de nog steeds hoge inflatie en de relatief dure waarderingen in sommige delen van de aandelenmarkt, evenals voor high yield obligaties.”