ETF Securities: Belangstelling voor goud neemt toe naarmate geopolitieke risico’s groeien

Gold ETP's boekten de grootste instroom in 23 weken, aangezien risicoaversie centraal stond te midden van militaire activiteiten in Syrië en aanhoudende handelsspanningen. Goud is de eerste safe haven in tijden van politieke onzekerheid en ETF Securities verwacht dan ook dat de vraag naar goud zal aanhouden zolang het conflict tussen de VS en Rusland in Syrië voortduurt. Sterker nog, goud staat het grootste deel van dit jaar in de belangstelling als safe haven.

Sluiting van de Amerikaanse overheid, wapengekletter tussen de VS en Noord-Korea, het oplaaien van een handelsconflict tussen de grootste economieën van de wereld, interacties tussen Rusland en NAVO-sponsors die doen denken aan de Koude Oorlog, de mogelijke terugkeer van sancties tegen Iran en de schijnoorlog tussen Saoedi-Arabië en Iran zijn slechts enkele bronnen van ongerustheid bij investeerders. Daarnaast heeft de zwakkere US dollar een opwaartse druk uitgeoefend op de goudprijzen, die vorige week met 1% zijn gestegen. Ook de zilverprijzen hebben geprofiteerd in de slipstream van goud. Instroom in koper ETP namen toe met 29,1 mio US dollar en keerden daarmee de trend van uitstroom van de afgelopen twee weken. Door hun cyclische aard zijn de metaalprijzen voor de industrie aanzienlijk onder druk komen te staan naarmate de dreiging van handelsoorlogen aanhoudt.

US-dollar ETPs boekten voor de tweede week op rij instroom tot 10,2 mio US dollar, voornamelijk omdat beleggers positie innamen ten opzichte van de euro. De kanteling van de Purchasing Managers Index (PMI) in Europa van de recordhoogten in januari, in combinatie met de zwakkere macro-economische gegevens in Europa vorige week, heeft het sentiment over het Europese economische herstel getemperd. ETF Securities meent dat de huidige neergang slechts een weerspiegeling is van een midcyclische onderbreking en verwacht het sterke economische groeitraject in Europa zal aanhouden.