De vijf invloedrijkste thema’s voor Aziatische aandelen

Door Anh Lu, portefeuillebeheerder van het T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund
Anhlutroweprice
Anh Lu

Azië is een van de regio’s die het sterkst profiteren van de aanhoudende groei van de wereldeconomie, en heeft het afgelopen jaar beter gepresteerd dan alle andere belangrijke wereldwijde aandelenmarkten.

Een aanhoudende wereldwijde groei, verbetering van het ondernemingsklimaat, hervormingen en de unanieme verwachting dat de bedrijfswinsten zullen stijgen: al deze factoren scheppen gunstige vooruitzichten voor Azië ex-Japan in de rest van het jaar. Er blijven echter enkele risico’s.

De komende drie kwartalen zullen vijf thema’s centraal staan voor beleggers in aandelen in de regio Azië ex. Japan:

China’s ambitieuze hervormingsagenda

President Xi Jinping is er tijdens het jongste partijcongres in geslaagd zijn macht aanzienlijk te versterken, zodat niets hem meer in de weg lijkt te staan om zijn ambitieuze hervormingsagenda door drukken. Er zijn al maatregelen getroffen om de schulden in de bedrijvensector te verminderen, onder meer door inefficiënt producerende bedrijven te sluiten, fusies en overnames te stimuleren en zelfs soms bedrijven failliet te laten gaan.

Aan de aanbodzijde wordt steeds meer overtollige capaciteit in de vorm van inefficiënte en onrendabele staatsbedrijven afgebouwd. De verbeterde discipline van de Chinese bedrijven heeft zelfs al tot nieuwe kansen voor beleggers geleid. Wij hebben onze exposure naar China uitgebreid, vooral in meer cyclische namen en bedrijven die marktleider in hun sector zijn.

De Chinese regering heeft duidelijk aangegeven hoge prioriteit te hechten aan de doorvoering van potentieel pijnlijke hervormingsmaatregelen. Dit kan op korte termijn negatieve gevolgen voor de economie hebben, al zal de groei gezond blijven. Sterker nog, als Xi erin slaagt nu een groot aantal van deze pijnlijke hervormingen te realiseren, zal dit de economische voorspoed en marktwaarde van China op de langere termijn waarschijnlijk juist ten goede komen.

Opmars van de Aziatische consument

Het zal geen verbazing wekken dat de Aziatische consument een zeer belangrijk beleggingsthema blijft. In het verleden werden de Chinese huishoudens gekenmerkt door relatief lage schulden, maar dat is aan het veranderen. Deze stijging van de schuldenlast per huishouden in het afgelopen decennium is een belangrijke ontwikkeling met ingrijpende gevolgen voor de consumentenuitgaven.

Daar komt bij dat de schuld per huishouden in China, ondanks de stijging van de laatste tien jaar, nog steeds relatief laag is. Wij denken dat de Chinese consument nog jarenlang de motor van de volgende groeifase in Azië kan zijn.

De consument is dan ook een centraal thema in onze portefeuille. China is inmiddels ‘s werelds grootste online retail-markt, maar biedt in onze ogen nog steeds volop ruimte voor groei. De populariteit van online-winkelen en de opkomst van e-commerce bedrijven zoals Tencent en Alibaba hebben tot gevolg dat Chinese consumenten steeds meer verschillende goederen en diensten via het internet kopen.

Technologische innovatie

De snelle vooruitgang en groei in nieuwe technologieën is een ander kernthema, dat naar verwachting vele jaren zal meegaan. Terwijl technologiegebruikers en –beleggers hun blik vroeger vooral op traditionele computers, tablets en mobiele telefoons richtten, vormen nu ontwikkelingen zoals automatisering, ‘augmented reality’ en kunstmatige intelligentie de nieuwe grensgebieden van de geavanceerde technologie.

Wij proberen op verschillende manieren van deze innovatie te profiteren. Een belangrijk thema in dit verband is “the Internet of Things” waarmee we proberen in te spelen op de snelle groei van de netwerkverbondenheid.

Een andere manier waarop we proberen toegang te krijgen tot de snelle groei op gebieden als kunstmatige intelligentie, ’augmented reality’, automatisering, robotica en elektrisch rijden, is via onze exposure naar halfgeleiders. Voor alle technologieën, van computers en mobiele telefoons tot de nieuwe golf technologische innovaties zoals elektrische auto’s en robots, zijn immers microchips nodig.

Impact van het Amerikaanse monetaire beleid

Een ander belangrijk thema voor Azië in 2018 is de mogelijke impact van renteverhogingen in de VS. In het verleden was een verkrappend monetair beleid in de VS veelal negatief voor Aziatische economieën. Maar het landschap in Azië is drastisch veranderd.

Als gevolg van de dalende inflatie zijn de reële rentes in Azië vrij hoog vergeleken met de VS. Bovendien hebben veel landen een overschot op hun lopende rekening en in het algemeen stabiele valuta’s, wat een solide buffer tegen Amerikaanse renteverhogingen biedt. Daardoor zullen Aziatische banken, anders dan in het verleden, niet gedwongen zijn te reageren met renteverhogingen die de groei zouden kunnen smoren.

Als de Amerikaanse rentes te hoog oplopen, of sneller stijgen dan de markt verwacht, zullen Aziatische economieën onder druk komen staan. Ons basisscenario gaat echter uit van een meer gematigde, geleidelijke normalisatie van het Amerikaanse beleid. In dat geval zullen de gevolgen voor Aziatische economieën en markten in onze ogen minimaal zijn. De afgelopen tijd hebben we onze exposure naar Aziatische banken opgehoogd, vooral in namen van hoge kwaliteit.

Een ondergewaardeerde Aziatische hervormer

Hoewel de aandacht van beleggers vooral uitgaat naar de hervormingsagenda van China, is dat niet het enige land dat voortvarend hervormt. De Indiase premier Narendra Modi heeft al enkele belangrijke voornemens uitgevoerd, zoals de demonetisatie om de corruptie te bestrijden en de invoering van een alomvattende Goods and Services Tax ter vervanging van het bestaande woud aan indirecte heffingen en belastingen.

Ook heeft de regering USD 32 miljard uitgetrokken voor de herkapitalisatie van de staatsbanken, waarvan er veel gebukt gingen onder slechte bedrijfsleningen. Hoewel dit niet de ingrijpende hervorming van het financiële systeem was die sommigen nodig achtten, was het zeker een stap in de goede richting.

Op dit moment handhaven we een onderwogen positie in India. Omdat de aandelenwaarderingen in veel sectoren aan de hoge kant zijn, beperken wij ons tot enkele selectieve beleggingen. Hoewel we voor de lange termijn optimistisch voor deze markt blijven, wachten wij op tekenen dat de investeringscyclus aantrekt voordat we onze allocatie uitbreiden.