Geopolitieke risico’s grootste gevaar voor beleggers in 2024

De grootste onzekerheden voor 2024 zijn niet een mogelijke recessie of de inflatie, het zijn de geopolitieke ontwikkelingen, zegt beleggingsstrateeg William Davies van Columbia Threadneedle Investments in zijn outlook voor 2024.

“De groeivertraging die iedereen verwacht is nog steeds niet gearriveerd. Maar als het zo ver is, denk ik niet dat het een heel ernstige dip zal zijn. In ieder geval zijn de risico’s van een milde of diepe recessie, of van een hogere of lagere inflatie bekend. De grotere gevaren voor 2024 liggen op het minder voorspelbare geopolitieke vlak, zoals een escalatie in het Midden-Oosten en toenemende spanningen tussen de VS en China.”

“Nog afgezien van het tragische menselijke leed zorgen dit soort escalaties ook voor kortetermijnvolatiliteit op de financiële markten en inflatiedruk op de langere termijn. Er is ook een directe impact op bedrijven: zij moeten op zoek naar alternatieve energiebronnen of nieuwe toeleveringsketens opzetten. Een andere ‘wildcard’ zijn de Amerikaanse verkiezingen. Het is moeilijk het effect hiervan in te schatten, maar dat het risico’s oplevert is duidelijk en markten haten onzekerheid.”

“Beleggers moeten in het nieuwe jaar een balans vinden tussen optimisme over de wereldeconomie en de vele onzekerheden. Voor obligaties kunnen beleggers Amerikaanse Treasuries met een middellange of langere looptijd overwegen en Investment Grade bedrijfsobligaties die een solide rendement bieden. Dit geldt ook voor high yield obligaties die aantrekkelijke yields laten zien.”

“De keuze is afhankelijk van de visie op de economische ontwikkelingen en hoeveel risico je als belegger wil nemen. Bij aandelen moet de belegger de bedrijven die de markt voortstuwden in 2023, in de gaten blijven houden. Mijn verwachting is dat de delen van de markt minder zijn gestegen aantrekkelijker gaan worden.”

"Een belangrijke ontwikkeling die we nu al zien en die zal doorgaan in 2024 is het verschil in monetair beleid tussen de centrale banken van de ontwikkelde landen. Het is heel goed mogelijk dat de Federal Reserve de rentes langer hoog zal houden dan bijvoorbeeld de Bank of England. Ook in de waarderingen op de aandelenmarkt zien we de verschillen toenemen. Amerikaanse aandelen zijn met 18 keer de winstverwachting een stuk duurder dan Europese aandelen (12 keer). Waardering alleen is niet voldoende om te beleggen in een regio, maar het is een teken dat de differentiatie tussen markten toeneemt wat voor interessante kansen kan zorgen.”/p>