BlackRock blijft terughoudend over Europese aandelen in 2024

Europa zit in een nieuw marktregime dat een grote volatiliteit met zich meebrengt. Dit nieuwe regime wordt gekenmerkt door een stagnerende economische groei, een sterk fluctuerende inflatie en een krapper monetair beleid. Tegelijkertijd spelen de megatrends een belangrijke rol: een daling van het aantal arbeidskrachten, geopolitieke fragmentatie en de transitie naar een CO2-arme maatschappij, stelt het BlackRock Investment Institute in de outlook voor 2024.

Deze ontwikkelingen, in combinatie met de onzekere macro-economische situatie, zorgt ervoor dat BlackRock voorzichtig blijft als het gaat om Europese aandelen en het ziet tegelijkertijd kansen in Europees schuldpapier.