DWS: Markt hoopt tevergeefs op snelle renteverlaging ECB

De onverwachte daling van de inflatie heeft de hoop op een snelle renteverlaging aangewakkerd. Maar volgens DWS is dit ijdele hoop. “De boodschap van Lagarde zal tijdens de persconferentie op donderdag niets aan de verbeelding overlaten: renteverlagingen staan niet op de agenda”, aldus Europa-econoom Ulrike Kastens van DWS.

Die hoop op een lagere rente laaide op door de forse daling van de inflatie in november. “En de verwachtingen voor zowel de economische groei als de inflatie voor 2024 zullen naar beneden worden bijgesteld. De inflatie-doelstelling van 2% kan al begin 2025 gehaald worden”, aldus Kastens.

Maar de strijd tegen de inflatie is nog niet voorbij, er zijn nog te veel onzekerheden over de onderliggende trend. De arbeidsmarkt is weliswaar iets afgekoeld, maar de loonontwikkeling nog niet. Het tekort aan arbeidskrachten, met name in de dienstensector, zorgt nog steeds voor inflatiegevaar. “En na de hoge inflatie van de afgelopen twee jaar kan de ECB het zich niet veroorloven een fout te maken. Het is funest om de inflatie te onderschatten. Wij verwachten dan ook dat Lagarde de roep om een snelle renteverlaging naast zich neer zal leggen. Of marktspelers het daarmee eens zijn, hangt helemaal af van de wijze waarop de ECB-president haar zaak bepleit”, stelt Kastens.

De markt houdt ook de herinvesteringen van de Pandemic Emergency Purchase Fund (PEPP) nauwlettend in de gaten, een belangrijk wapen voor het managen van marktturbulentie. Kastens: “Er zal donderdag geen definitief besluit worden genomen hierover, maar wij verwachten dat de PEPP-herinvesteringen vanaf april worden teruggeschroefd. Deze stap is noodzakelijk om de balans van de ECB te laten krimpen.”