M&G's rapport over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN: tijd om weer op schema te komen

- De deadline van 2030 voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals - SDG's) ligt niet op schema.
- Het rapport wijst op kleine verbeteringen, maar de meeste SDG's zijn de afgelopen 12 maanden tot stilstand gekomen.
- Het rapport belicht drie SDG-gerelateerde uitdagingen waarvoor beleggers echte positieve verandering zouden kunnen stimuleren: afval aanpakken, klimaat- en natuuroplossingen, en gendergelijkheid.

Londen, 12 December 2023 – De bevindingen van M&G's vierde SDG Reckoning Report versterken de enorme uitdaging die voor ons ligt om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de 169 onderliggende doelstellingen te realiseren voor de deadline van 2030, die werd bepaald door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Het rapport onthult dat alleen de score voor Geen armoede (SDG1) en Klimaatactie (SDG13) verbeterde, dankzij de vermindering van het aantal mensen dat in extreme armoede leeft en de schatting van de OESO dat de jaarlijkse klimaatfinancieringsdoelstelling van 100 miljard dollar van de VN eindelijk in 2022 behaald werd[1]. Ondertussen is er achteruitgang op het gebied van Verantwoorde consumptie en productie (SDG12) en Vrede, rechtvaardigheid en sterke instellingen (SDG16). Onvoldoende actie om de mondiale energie koolstofvrij te maken, afnemende circulariteit en verslechterende mondiale vooruitzichten op vrede zijn de belangrijkste factoren die de vooruitgang belemmeren. De overige SDG's zijn allemaal in de afgelopen 12 maanden tot stilstand gekomen.

Het rapport van dit jaar richt zich op drie SDG-gerelateerde onderwerpen waarvoor beleggers de kans hebben om positieve verandering te stimuleren:

Afval aanpakken en overschakelen naar een circulaire economie. Momenteel wordt wereldwijd slechts 7% van de materialen hergebruikt of gerecycleerd, terwijl 93% van de hulpbronnen wordt verspild, verloren gaat of niet beschikbaar is voor hergebruik. De noodzaak om over te stappen van het 'neem-maak-afval'-model naar een 'verminder-hergebruik-recycleer'-model is cruciaal.

Klimaatverandering en natuurverlies. Deze twee onderling verbonden 'planetaire crisissen' bedreigen het welzijn van de mens, de stabiliteit van de wereldeconomie en het duurzaam functioneren van de planeet. Er is steeds meer bewijs dat het aanpakken van het ene zonder het andere het risico inhoudt dat de noodzakelijke resultaten voor beide niet bereikt worden.

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen aanpakken. Hoewel er enige vooruitgang is geboekt, liggen we op schema om tegen 2030 slechts 15% van de indicatoren voor Gendergelijkheid (SDG5) te bereiken. Met het huidige tempo van vooruitgang zal het naar verwachting nog 131 jaar duren om de wereldwijde genderkloof te dichten[2].

Hoofdauteur van het rapport, Ben Constable-Maxwell, Head of Impact Investing bij M&G Investments, licht toe: "Ons vierde jaarlijkse SDG Reckoning Report laat opnieuw zien dat de ambitie van de wereld om de VN-agenda voor duurzame ontwikkeling te realiseren niet gepaard gaat met passende acties. Ondanks de kleine vooruitgang zal het bereiken van de doelstellingen tegen 20230 een ambitieuze en gezamenlijke actie van alle belanghebbenden vereisen.

We zijn halverwege de deadline en nu COP28 plaatsvindt, is het tijd om weer op het goede spoor te komen met krachtige en doortastende maatregelen om de belangrijkste uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en ontwikkeling in de wereld aan te pakken. Beleggers hebben een belangrijke rol te spelen om kapitaal te mobiliseren voor het behalen van de Doelstellingen en om bedrijven ter verantwoording te roepen zodat echte verandering wordt gerealiseerd."

De grafiek hieronder geeft een overzicht van de score voor elk van de 17 SDG's van de VN en de vooruitgang die geboekt werd bij het behalen van elk doel.

Esg beleggen