M&G: Kredietwaardigheid ontwikkelde landen volgend jaar in het geding

Volgend jaar kan wel eens lastig worden voor beleggers in staatsobligaties. Dat stelt Jim Leaviss, CIO Fixed Income bij vermogensbeheerder M&G. “Zeker als de inflatie niet volledig de kop in wordt gedrukt. Als de winter in Europa koud wordt kan de prijs van aardgas met de vraag omhoog bewegen. En om de koopkracht op peil te houden zullen de vakbonden weer stevig inzetten bij de loononderhandelingen en hogere lonen leiden weer tot meer inflatiedruk. Een nieuwe piekinflatie betekent dat de centrale banken hun rentewapen weer gaan gebruiken en dat doet de obligatiemarkten geen goed”, waarschuwt Leaviss.

Daarnaast komt er volgend jaar een ware golf aan nieuwe staatsobligaties. Volgens onderzoek van Apollo Global Management en Haver Analytics moet 31% van de Amerikaanse uitstaande staatsschuld binnen twaalf maanden worden geherfinancierd. Dat komt neer op zo’n $7600 miljard. Leaviss: “Maar niet alleen in de VS, ook in de rest van de wereld zal er sprake zijn van een stortvloed aan uitgiftes. En dat terwijl de centrale banken een restrictiever beleid voeren. Het stijgende aanbod stelt waarschijnlijk de vraag van beleggers naar obligaties op de proef.”

In het verleden hebben overheden tijdens economisch dips vaker grote hoeveelheden obligaties uitgegeven. “Maar de vraag zakte niet in omdat tijdens zwaar economisch weer de rente meestal wordt verlaagd. De vraag is echter of dit nu weer gaat gebeuren. Als het inflatiespook de kop opsteekt en de centrale banken voet bij stuk houden, zal er dan nog wel vraag naar obligaties zijn? Zo’n lastig klimaat leidt mogelijk tot hogere obligatie-yields”, aldus Leaviss.

Regeringen hebben de afgelopen jaren veel geld geleend en dat was allemaal prima tot de rente begon te stijgen en de problemen stapelen zich nu op. Washington hikt bijvoorbeeld tegen jaarlijkse rentebetalingen aan van zo’n $1000 miljard en dat bedrag klimt snel omdat aflopende obligaties moeten worden geherfinancierd tegen hogere kosten. “Met een groter aanbod aan staatsobligaties kan de hoge kredietwaardigheid van ontwikkelde markten de komende jaren een flinke knauw krijgen”, stelt Leaviss.

Niet alleen regeringen maar bedrijven krijgen het ook moeilijk. Leaviss belegt tegenwoordig alleen in bedrijfsobligaties als hij gecompenseerd wordt voor het default-risico. “Op dit moment is de kans dat investment-grade (AA, A en BBB) obligaties in default gaan groter dan ooit. Slimme actieve managers kunnen met een selectief beleid op jacht naar pareltjes.” Als het gaat om junkbonds is het beeld nog somberder en daar wordt Leaviss onrustig van en daarom is M&G de blootstelling aan kredietrisico aan het afbouwen.

Leaviss denkt dat er volgende jaar geen sprake zal zijn van een zachte landing maar van een groeivertraging gevolgd door renteverlagingen door centrale banken. M&G kiest dan ook voor staatsobligaties die als veilige haven beschouwd kunnen worden en voor een langere renteduratie en de vermogensbeheerder is bovendien heel voorzichtig als het gaat om het kopen van bedrijfsobligaties.