VanEck dividend ETF doorbreekt de grens van 500 miljoen euro

- • Regelmatige uitkeringen: De VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF biedt toegang tot bedrijven met potentieel hoge dividend-yields
• Zorgvuldige selectie: De ETF stelt strikte criteria voor dividendstabiliteit en duurzaamheid en houdt rekening met ESG-aspecten

Regelmatige dividenduitkeringen zijn populair: Begin 2024 heeft de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF van vermogensbeheerder VanEck een omvang van meer dan €500 miljoen bereikt. De ETF belegt in 100 dividenduitkerende aandelen uit geïndustrialiseerde landen over de hele wereld – maar niet alleen de dividend-yield wordt in aanmerking genomen: Ook factoren zoals dividendstabiliteit, verwachte dividendgroei, mondiale diversificatie en ESG-criteria zijn doorslaggevend bij de selectie van individuele bedrijven.

“De sterke instroom in de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF laat ons zien dat in tijden van verhoogde inflatie veel beleggers op zoek zijn naar extra regelmatige inkomsten, bijvoorbeeld winstuitkeringen uit dividendaandelen”, legt Martijn Rozemuller, CEO van VanEck Europe, uit. “Met onze ETF kunnen beleggers specifiek beleggen in een selectie van bedrijven die enerzijds een hoge dividendstabiliteit kunnen verwachten en anderzijds gediversifieerd zijn over verschillende regio's en sectoren ."

Strenge aandelenselectie met als doel een duurzamere dividendontwikkeling

Met dit doel volgt de ETF de Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Voor de index identificeert het onderzoeksbedrijf Morningstar 100 aandelen uit een breed pakket van aandelen uit de industrielanden. Naast strenge criteria ten aanzien van het dividendbeleid van de bedrijven, prognoses voor toekomstige uitkeringen en de liquiditeit van de aandelen, worden ook ESG-filters ingezet om bijvoorbeeld schendingen van het UN Global Compact en controversiële productbeleggingen uit te sluiten. De ETF heeft duurzaamheid echter niet als primair beleggingsdoel.

“Met deze strenge selectie is onze ETF zeer succesvol en streeft ernaar de crème de la crème onder de dividendaandelen te vertegenwoordigen”, zegt Rozemuller. “Als een fonds zich te veel richt op een hoge dividend-yield, kunnen beleggers snel in de zogenaamde dividendval lopen wanneer de koersen dalen, ze kunnen dus verblind worden door een door koersdaling veroorzaakte goede verhouding tussen dividenduitkering en aandelenkoers. Met de zorgvuldige screening waarop onze ETF is gebaseerd, willen we ervoor zorgen dat dividenduitkeringen duurzaam en stabiel zijn, zodat beleggers kunnen profiteren van aantrekkelijke en regelmatige inkomsten."

De totale lopende kosten (TER) van de fysiek replicerende ETF bedragen 0,38 procent per jaar en de ETF keert per kwartaal dividendinkomsten uit. De huidige dividend-yield bedraagt 5,0% . Aandelenmarktrisico: de koersen van de effecten van het fonds zijn onderhevig aan de risico's die verbonden zijn met beleggen op de effectenmarkt, waaronder algemene economische omstandigheden en plotselinge en onvoorziene koersdalingen. Beleggen in het fonds kan leiden tot verliezen.

Valutarisico: Omdat het Fonds geheel of gedeeltelijk belegt in effecten die in vreemde valuta zijn genoteerd, kunnen deze beleggingen van het Fonds in combinatie met koerswijzigingen van de vreemde valuta ten opzichte van de basisvaluta resulteren in een lager rendement van het Fonds. De waarde van vreemde valuta kan sterk fluctueren. Verdere risico's zijn te vinden in het essentiële-informatiedocument en in de prospectus.

Vaneck dividend etf