AXA IM: 2018 recordjaar aandeleninkoop VS, beleggers profiteren

2018 belooft een recordjaar te worden voor de inkoop van Amerikaanse aandelen. Bedrijven uit de S&P 500 hebben in het eerste kwartaal in totaal voor $185 miljard aan inkoopoperaties aangekondigd. Volgens Varun Ghotgalkar, aandelenstrateeg bij vermogensbeheerder AXA IM, wordt de kritiek op de ‘buy-backs’ niet door de feiten gestaafd. Beleggers die de programma’s zelf of de aankondiging ervan meenemen in hun beleggingsbeslissingen, halen een hoger rendement dan de index.

De aankoop van eigen aandelen is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de meest dominante bron van vraag naar Amerikaanse aandelen. Sinds 2000 loopt het bedrag op tot $7000 miljard; technologiebedrijven en de financiële sector zijn de grootste opkoper. De begin dit jaar aangekondigde opkopen liggen volgens Ghotgalkar 58% hoger dan vorig jaar, ondanks zorgen over hogere rentes en verslechterde balansen.

Door het aantal uitstaande aandelen te verminderen stijgt de winst per aandeel. Uiteraard is er een bovengrens aan deze ‘financial engineering’: als de verhouding tussen schuld en eigen vermogen te veel verandert dan krijgt de onderneming een hoger risicoprofiel hetgeen de koers van het aandeel weer drukt. AXA IM becijferde dat 45% van de aangekondigde inkoopprogramma’s van S&P 500-bedrijven (tussen 2007 en maart 2018) minder dan 5% van de marktkapitalisatie bedroegen, voor iets meer bedrijven (48%) was dat tussen 5% en 15%. De overige 7% van deze beursfondsen kochten meer dan 15% van hun marktkapitalisatie in.

Ghotgalkar concludeert dat inkoopprogramma’s en de grootte daarvan een effectieve methode zijn bij de selectie van aandelen: deze presteren zowel bij de aankondiging als op langere termijn beter. Hij geeft als verklaring dat bedrijven vaak eigen aandelen inkopen als die ondergewaardeerd zijn. Daarnaast leidt aandeleninkoop tot een kleinere kaspositie bij het inkopende bedrijf, waarmee voorkomen wordt dat deze kasgelden worden aangewend voor verkeerde investeringen. Anders gezegd: ‘buy-backs’ hebben een disciplinerende werking. AXA IM construeerde een ‘buyback announcement index’ voor de S&P 500. Tussen 2008 en maart 2018 is het gemiddelde jaarlijkse rendement 11%, tegen 9% voor de S&P 500 als geheel.

Maar kritiek is er ook. De inkoopoperaties zorgen voor een lager eigen vermogen (dus verhoudingsgewijs meer schuld) en zouden ook leiden tot lagere investeringen en dus minder groei. Ghotgalkar wijst erop dat de kasposities van de S&P 500 momenteel zeer hoog zijn (bijna 12% van de balans), en dat stagnerende investeringen ook verklaard kunnen worden door de opkomst van bedrijfsmodellen die minder hoge investeringen vergen (‘asset light’). Tegelijkertijd zijn de hogere schuldposities houdbaar, aldus Ghotgalkar. Hogere uitkeringen aan aandeelhouders en een lage investeringsgroei vormen een trend, zo stelt hij vast, maar er is ‘weinig bewijs’ dat er een verband is tussen de twee.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.