LGIM: Wees alert in de markt voor Europese bedrijfsobligaties

Momenteel neemt de uitgifte van bankobligaties toe, terwijl ook de langetermijnschuld in de healthcare sector stijgt. Volgens Marc Rovers, hoofd Euro Credit bij vermogensbeheerder LGIM, is dat een signaal om waakzaam te zijn voor mogelijke problemen op de markt voor Europese bedrijfsobligaties.

Marc rovers
Marc Rovers
“Sinds het ontstaan van de Europese bedrijfsobligatiemarkt aan het begin van deze eeuw heeft het gewicht van de verschillende sectoren enkele evoluties doorgemaakt. Een aantal sectoren hebben een sterke groei gekend, en daaropvolgend ook een crisis, wat door de jaren heen tot grote verschuivingen in de samenstelling van de index heeft geleid.”

“Zo kreeg de telecomsector te maken met een sterke groei van obligatie-uitgiftes begin jaren 2000, na de veiling van de 3G-licenties. En net voor de financiële crisis maakte de uitgifte in de bankensector nog een snelle groei door. Tussen 2019 en 2021 explodeerde de uitgifte van vastgoedobligaties, waarna de sector onder druk kwam toen renteniveau’s en financieringskosten stegen.”

ECB dominant op Europese obligatiemarkt

“Naast de sectorale gewichten, moeten beleggers hun ogen niet sluiten voor het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Sinds 2016 is de ECB een dominante kracht in de markt voor Europese bedrijfsobligaties, door voor honderden miljarden euro's aan obligaties op te kopen in het kader van het Corporate Sector Purchase Programme (CSPP), als onderdeel van haar kwantitatieve verruimingsbeleid.”

“Een deel van de verklaring voor de sterke vraag naar Europese bedrijfsobligaties in 2023 lag bij de aantrekkelijke yieldniveaus van boven de 4 procent, of zelfs 4,5 procent. Als we de spreads in een historische context bekijken, zien ze er volgens ons nog steeds aantrekkelijk uit. Maar we blijven voorzichtig op basis van onze negatievere economische vooruitzichten.”

Implicaties voor beleggers

“Hoewel de kans op een (diepe) recessie als gevolg van de forse rentestappen naar de achtergrond verdwijnt, blijven we voorzichtig vanwege het onzekere verloop van de inflatie in de toekomst, en de nogal positieve consensus. Daarom blijven we defensief gepositioneerd, met een voorkeur voor kwalitatief betere, minder cyclische bedrijven. We blijven zoeken naar kansen in non-financials, en focussen daarbij op sectortrends en selectie, omdat het specifieke risico van de emittent hoog blijft.”

“Banken blijven volgens ons een goede relatieve waarde bieden. De sterkere balansen compenseren enigszins hun inherente gevoeligheid voor de conjunctuur. De mini-bankencrisis in maart 2023 heeft echter opnieuw de sterke correlatie in performance aangetoond tussen sectorgenoten. Om die reden blijven we onze totale blootstelling beperken. Bovendien blijft de bankensector groeien, door het bovengemiddelde aanbod.”

“Het identificeren van beleggingsthema's voor de langere termijn, sectorale deep-dives en bottom-up selectie zullen de komende twaalf maanden de kernelementen van ons beleggingsproces blijven. We hebben eerder gezegd dat 2023 een uitdaging zou worden. We verwachten voor 2024 hetzelfde, en we bereiden ons voor op elke landing van de economie – hard dan wel zacht.”