Columbia Threadneedle: Winstverwachtingen voor tweede jaarhelft zijn te optimistisch

De financiële markten hebben zich agressief aangepast aan het vooruitzicht van hogere rentes voor een langere periode, wat leidde tot de recente aandelen sell-off. Nu die 'higher for longer' is ingeprijsd, zouden winstverwachtingen weleens de belangrijkste drijfveer voor marktbewegingen kunnen worden, schrijft Robert Plant, portefeuillemanager multi-asset solutions bij vermogensbeheerder Columbia Threadneedle.

De rapportages van verschillende grote banken overtroffen de verwachtingen, maar toch was dit volgens Plant niet genoeg om de aandelenkoersen aanzienlijk te stutten. “Dit komt omdat de vooruitzichten voor de nettorente niet naar boven werden bijgesteld. Ook Netflix overtrof in het eerste kwartaal de analistenramingen met de winst en omzet, maar de groeiverwachtingen stelden teleur, waardoor de koers juist daalde.”

Volgens Plant benadrukt deze discrepantie het belang van vooruitkijkende prognoses in combinatie met ruwe financiële cijfers. “Onderstaande grafiek toont de sterke start van het winstseizoen; de 70 S&P 500-bedrijven die tot nu toe hebben gerapporteerd, overtreffen de analistenramingen met gemiddeld 10%. Dit is aanzienlijk beter dan het historische gemiddelde van 5%. Opmerkelijk is dat Amerikaanse bedrijven sinds de wereldwijde financiële crisis consequent de consensusramingen voor het afgelopen kwartaal hebben overtroffen. Deze trend kan deels worden toegeschreven aan neerwaartse bijstellingen van analisten in de aanloop naar het winstseizoen. Vaak vinden deze aanpassingen plaats als reactie op de verwachtingen van bedrijven die worden afgegeven voordat de resultaten bekend worden gemaakt. Deze 'verlaging van de lat' helpt verklaren waarom gemiddeld driekwart van de bedrijven de verwachtingen overtreft.”

S p 500 winsten

De consensusverwachting voor de winstgroei in het eerste kwartaal is in lijn met de historie gedaald van 7% aan het begin van het jaar naar 2% nu, analyseert Plant. “Deze neerwaartse bijstelling is vooral te zien in de sectoren als gezondheidszorg, energie, materialen en industrie. Daarentegen zijn de winstramingen voor de 'Magnificent 7' met 6% naar boven bijgesteld tot een verwachte jaar-op-jaar groei van 38%. Als we deze technologieleiders buiten beschouwing laten, zullen de overige 493 bedrijven in de S&P 500 naar verwachting voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal een negatieve groei doormaken, met een prognose van -2%.”

“De tweede grafiek toont het grote verschil in jaar-op-jaar groei tussen de 'Magnificent 7' en de bredere markt. We zijn het eens met de consensus dat de markt dit jaar een verbreding zal meemaken. De sterke prestaties van de 'Magnificent 7' kunnen deels worden toegeschreven aan hun groeiende winstmarges. Deze marges zijn gestegen van 16,6% in het vierde kwartaal van 2022 naar 22,8% in hetzelfde kwartaal een jaar later. Het is echter belangrijk op te merken dat deze groei waarschijnlijk zal vertragen naarmate de gunstige basiseffecten afnemen.”

Winstgroei s p500

Hoewel verbeterde marges het aanvankelijke winstherstel hebben aangewakkerd, blijft omzetgroei de belangrijkste motor voor de volgende fase van de opwaartse cyclus, zegt Plant. “Macrocijfers suggereren dat het eerste kwartaal sterk zal zijn. Er zijn tekenen dat het belangrijke ISM cijfer voor de verwerkende economie voor het eerst sinds 2022 boven de 50 uitkomt. Na een decennium met lage investeringen, trekken die nu weer aan en dat moet de productiviteit verbeteren. Voor beleggers is het belangrijk om te onthouden dat bedrijven die het meest uitgeven aan investeringen en R&D het beter hebben gedaan dan bedrijven die hun geld spenderen aan de inkoop van aandelen dividenden.”

Volgens Plant blijft de wereldwijde groei op korte termijn sterk. “Toch maak ik me zorgen over het grote optimisme over de winstverwachtingen op de langere termijn. Het eerste en het tweede kwartaal zullen nog sterk zijn, maar ik ben voorzichter dan de consensus over de winstverwachtingen voor 2025 die momenteel een aanzienlijke groei van 14% voorspellen.”