Een lente gunstig voor de belegger

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het beheer, DNCA Investments

De markten lijken de publicatieperiode voor het eerste kwartaal vrij ongehavend door te komen. In Europa zijn de wisselkoerseffecten evenwel dramatisch, met omzetcijfers die soms meer dan 5 % worden afgeroomd. Het eerste kwartaal van 2018 heeft weliswaar te lijden onder het meest ongunstige basiseffect.

De toekomstige versterking van de dollar zou een opluchting betekenen voor de Europese bedrijven. Gezien het huidige renteverschil (ongeveer 250 basispunten tussen de Treasury op 10 jaar en de Bund op 10 jaar) is het haast onmogelijk om niet te pleiten voor een technische koersstijging van de Amerikaanse dollar op korte termijn.

Uit een vergelijking van de Amerikaanse en Europese indexen blijkt een lichte tendens naar een opwaartse winstherziening voor de S&P 500 voor de boekjaren 2018 en 2019, terwijl de winstramingen nog steeds niet opwaarts zijn bijgesteld binnen de DJ Stoxx 600.

Wisselkoerseffect, tijdelijke groeivertraging in Europa … verschillende factoren kunnen vandaag de voorzichtige consensus bij de analisten voor Europa verklaren, terwijl de Verenigde Staten de machine blijkbaar opnieuw op gang hebben gekregen. Zo zijn de vastgoedprijzen in de twintig grootste Amerikaanse steden in een jaar tijd met 6,8 % gestegen (gegevens van februari).

Het vooruitzicht van een toenadering tussen de twee Korea’s draagt bij tot een hernieuwde risicobereidheid. De tijd dat kernraketten boven Japan vlogen, lijkt haast ver verleden tijd. Voorlopig zorgt de komst van de lente alleszins voor een prima stemming bij de beleggers.