Een op vier Amerikaanse hoogrenderende obligaties met BB-rating mogelijk opgewaardeerd in komende achttien maanden

Een op de vier Amerikaanse hoogrenderende obligaties met een BB-rating zou in de komende achttien maanden een betere rating kunnen krijgen dankzij de gunstige economische achtergrond in het land, aldus Ken Leech, CIO bij Western Asset (een filiaal van Legg Mason )

Leech, leadmanager van het Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond fund ($ 9,6 miljard activa onder beheer), zei dat de positieve groeiverwachtingen in de VS, samen met het verder terugdraaien van stimuleringsmaatregelen en een geleidelijke verhoging van de rentevoeten, erop wijzen dat spreadsectoren uitgelezen waarde blijven bieden aan beleggers.

Hij gaf aan dat 'rijzende sterren' een hogere rating kunnen krijgen in het komende anderhalf jaar, wat kansen schept in specifieke subsectoren.

"Gezien de huidige waarderingen blijven we ons in heel bescheiden mate blootstellen aan hoogrenderende obligaties. Daarbij richten we ons vooral op rijzende sterren waarvan de rating tot 'investment grade' kan stijgen", verklaarde hij.

"We denken dat in totaal een op de vier obligaties met een BB-rating tijdens de komende achttien maanden kan worden opgewaardeerd, tenminste als onze vooruitzichten in grote lijnen correct blijken."

Western Asset richt zich vooral op sectoren zoals energie en financiën.

"De spreads van hoogrenderende bedrijfsobligaties zijn de historische gemiddelden al voorbij, maar volgens ons is dit verantwoord op grond van zowel fundamentele als technische factoren", voegde Leech daaraan toe. "Daarom blijven we een idiosyncratisch risico nemen in uitverkoren subsectoren en emittenten."

Leech en zijn team bij Western Asset zien niet alleen kansen in hoogrenderende obligaties, waarin het fonds ongeveer 9 % heeft belegd, maar ook in obligaties van opkomende markten. Ook al stijgen de Amerikaanse rentevoeten.

Ongeveer 40 % van het vermogen van het fonds is belegd in opkomende markten, onder meer in Brazilië, Rusland en Argentinië.

"We blijven positief over obligaties van zulke markten en menen dat er ruimte is voor een verdere krimp van de spread in vergelijking met de ontwikkelde markten", aldus nog Leech.

"We hebben onze portefeuille daarom zo gepositioneerd dat we de vruchten kunnen plukken van mogelijke risicopremies in zorgvuldig gekozen obligaties van opkomende markten door onze blootstelling aan landen met positieve kerngegevens en goedkope waarderingen te handhaven."