Hoe kwetsbaar is Japan in een handelsoorlog tussen de VS en China?

Export is goed voor 18% van het BBP van Japan. De economie heeft dus kunnen profiteren van de recente opleving van de wereldwijde handel. De grootste handelspartners van Japan zijn de VS en China, beide goed voor respectievelijk 19,3% en 19% van de Japanse export. In welke mate zal een handelsoorlog tussen deze economische grootmachten Japan raken, vraagt Piya Sachdeva, Japan-specialist bij Schroders , zich af.

Staal- en aluminiumheffingen raken Japan minimaal

De tarieven van 25% die de VS op aluminium- en staalproducten toepassen, zijn de enige aangekondigde protectionistische maatregelen die rechtstreeks op Japanse goederen zouden worden toegepast. De impact hiervan is minimaal, aangezien ijzer, metaal en niet-ijzerhoudende metalen slechts 2% van de Japanse export naar de VS vertegenwoordigen en slechts 0,07% van het Japanse BBP . Als de VS met andere tarieven zou komen, dan zit de kwetsbaarheid van de Japanse economie vooral bij machines en transportmiddelen (waaronder ook halfgeleiders). Die vertegenwoordigen namelijk 76% van de totale export naar de VS.

Japan is wel volop aanwezig in de Chinese en de Amerikaanse toeleveringsketen

Japan is de ontwikkelde economie die het meest blootgesteld is aan een handelsoorlog tussen de VS en China, vanwege haar prominente positie in beide toeleveringsketens. Japan levert de hoogste toegevoegde waarde bij de Chinese uitvoer naar de VS en is het op vier na belangrijkste land bij de Amerikaanse uitvoer naar China. Gemeten naar haar eigen BBP echter is Japan echter minder kwetsbaar in de toeleveringsketen dan andere economieën. Japan is minder prominent aanwezig in de toeleveringsketen van de uitvoer van de VS naar China (22e plaats) dan in de toeleveringsketen van de Chinese uitvoer naar de VS (10e plaats). Japan is derhalve indirect kwetsbaarder voor Amerikaanse tarieven op Chinese goederen dan omgekeerd.

Sterkere yen kan voor tegenwind zorgen

Indien de handelsspanningen tussen de VS en China escaleren, dan zouden markten risicomijdend gedrag kunnen vertonen en de Japanse yen, die gezien wordt als een safe haven, verder helpen versterken. Dit zou dan nadelige gevolgen kunnen hebben voor de Japanse economie, met name voor de export, de inflatie en de bedrijfswinsten

Aan de andere kant, hoewel een appreciatie van een munt doorgaans gepaard gaat met een daling van de reële netto uitvoer, is het verband tussen de bewegingen van de yen en de groei van de uitvoer in het verleden zwak geweest. De impact van een sterkere yen hoeft op dit gebied dan ook niet groot te zijn. Een sterkere yen zou wel, zij het met enige vertraging, de recentelijk opgelopen inflatie weer kunnen ombuigen en een neerwaartse druk op de prijzen kunnen uitoefenen. Ook raakt een sterkere yen de bedrijfswinsten en daarmee de aandelenmarkt. De Japanse bedrijfswinsten zijn nauw gecorreleerd met de yen door de significante Japanse export.

Tot slot vormen cyclische bedrijven een groot deel van de Japanse marktkapitalisatie. Als beleggers richting defensieve markten bewegen, zal dat tot een underperformance leiden van de Japanse beurs ten opzichte van de wereldmarkt.