Janus Henderson over Britse verkiezingen: groeiplannen Labour stemmen beleggers optimistisch

- Het vooruitzicht van een Labour-regering biedt een terugkeer naar politieke stabiliteit en warmere betrekkingen met Europa na de Brexit en jaren van onrust in de Conservatieve Partij.
- De volatiliteit in de Britse politiek wordt al lang gezien als een rem op het beleggerssentiment, maar het besluit van een Labour-regering om prioriteit te geven aan groei en "onnodige handelsbelemmeringen af te breken" kan de marktvooruitzichten verbeteren.
- Deze verschuiving in het politieke landschap lijkt samen te vallen met een daling van de langetermijnrente, wat de weg vrijmaakt voor betere vooruitzichten voor Britse aandelen.

Het is zo goed als zeker dat het VK na de algemene verkiezingen op donderdag 4 juli een Labour-regering krijgt. Janus Henderson Investors verwacht dat dit leidt tot politieke stabiliteit, een focus op groei en betere Europese betrekkingen na de Brexit, wat gunstig is voor Britse aandelen.

Labour ruim op kop in de polls

Volgens de voorspellingen behaalt Labour bij de algemene verkiezingen een meerderheid van 256 zetels en de Conservatieven liggen op koers voor hun grootste nederlaag ooit, volgens een nieuwe peiling van Ipsos.

Labours belofte van politieke stabiliteit staat in contrast met de volatiliteit van de afgelopen acht jaar onder de zittende Conservatieve Partij, die vijf premiers heeft zien komen en gaan. Dat geeft een nieuwe Labour-regering een groot voordeel in relatie tot wat er politiek gebeurt in andere Europese landen.

In heel Europa vallen regeringen uit de gratie bij de kiezers. In Frankrijk heeft president Macron zijn populariteit zien afnemen en heeft hij een nederlaag geleden in de Europese verkiezingen en de vervroegde Franse parlementsverkiezingen. In Duitsland verliest kanselier Schultz ook aan populariteit onder het electoraat. Zijn waarderingscijfer staat op 28%, een daling ten opzichte van de piek van 73% in maart 2022, volgens gegevens van Statista.

Relatief gezien staat het VK er politiek gezien veel beter voor en dat vertaalt zich gunstig, in ieder geval in de wereld van smallcap-aandelen, waarbij het VK het momenteel beter doet dan Europese tegenhangers. De Numis Smaller Companies ex-Investment Companies Index (6,1%) presteert dit jaar tot nu toe met 3,1 procentpunt beter dan de MSCI Europe ex-UK Small Cap Index (3,0%).

Warmere relaties met Europa

Labourleider Kier Starmer heeft in het partijprogramma beloofd om "onnodige handelsbelemmeringen af te breken" met de Europese Unie (EU). "Als de nieuwe Labourregering haar belofte om bruggen te bouwen naar de EU nakomt, zou dat goed ontvangen worden door de Britse aandelenmarkt", zegt Laura Foll, portefeuillebeheerder Global Equity Income. Starmer heeft overigens wel duidelijk aangegeven dat zijn partij niet van plan is om opnieuw lid te worden van de EU, noch van de interne markt en de douane-unie.

Groeimindset

De kern van de verkiezingsbelofte van Labour is dat het voor de duurzame groei kan zorgen die in staat is om de crisis in de openbare diensten in het VK aan te pakken, waaronder het wegwerken van de lange wachtlijsten in de zorg, zonder de belastingen te verhogen. De Labourpartij rekent daarom op economische groei om haar plannen te financieren. Dit vereist impliciet de steun van banken en bedrijven.

Het beleid van Labour zal zich richten op het hervormen van de industriestrategie en planningsprocedures om de fundamentele problemen aan te pakken die de Britse economie teisteren, met name de alarmerend lage investeringen. Vorige conservatieve regeringen hebben het planningssysteem aangewezen als een belemmering voor economische vooruitgang, maar ze hadden moeite om de diepgewortelde weerstand te overwinnen. Labour lijkt vastbesloten om een zinvolle hervorming van het planningssysteem door te voeren en een substantiële meerderheid zou Labour de middelen geven om dit door te voeren.

Starmer heeft voorgesteld om binnen de eerste 100 dagen na de machtsovername nieuwe nationale beleidsverklaringen te presenteren voor belangrijke nationale infrastructuurprojecten. Dit initiatief is bedoeld om de afgifte van bouwvergunningen te versnellen, wat cruciaal is voor Labour als het zijn ambitieuze doelstellingen wil halen om de capaciteit voor windenergie op land te vergroten en voor zonne-energie te verdrievoudigen en de offshore windenergieproductie te verviervoudigen tegen 2030.