Schroders: Is beleggen in ‘veilige' bedrijfssectoren risicoloos?

Veel beleggers worden aangetrokken door de gepercipieerde ‘veiligheid' van bepaalde bedrijfssectoren. Maar ‘veiligheid’ komt voort uit de prijs die je betaalt voor een aandeel, niet uit de onderliggende dynamiek van het bedrijf, stelt Andrew Evans, fondsbeheerder bij Schroders .

Defensieve aandelen

Aandelenbeleggers groeperen ondernemingen in sectoren om hun prestaties op verschillende momenten in de economische cyclus te meten. Zo vallen producenten van voedings- en genotmiddelen onder de categorie basisconsumptiegoederen, een sector die vaak ‘defensief’ wordt genoemd. De reden hiervoor is dat de vraag naar voedsel, sigaretten, enz. in het algemeen stabiel blijft, ongeacht de prestaties van de economie. Daarom houden de inkomsten en winsten van dit soort bedrijven doorgaans goed stand, zelfs als de economie een neergang doormaakt. Als gevolg hiervan worden deze defensieve bedrijven vaak gezien als veilige, betrouwbare investeringen.

Cyclische aandelen

Hiertegenover staan de ‘cyclische’ sectoren die het best presteren in economisch goede tijden, maar de vraag zien teruglopen wanneer de economie vertraagt. Auto- en detailhandelsbedrijven zijn klassieke cyclische consumentensectoren omdat mensen meer besteden als ze vertrouwen hebben in de economische vooruitzichten. Industriële aandelen vallen in dezelfde categorie omdat bedrijven meer investeren wanneer ze een stijging van de vraag verwachten. De inkomsten en winsten, en dus de aandelenkoersen, van deze cyclische bedrijven kunnen echter volatiel zijn, omdat de vraag fluctueert met de prestaties van de economie in het algemeen.

Wat betekent risico eigenlijk?

De fout die veel beleggers maken, is dat ze dagelijkse volatiliteit van de aandelenkoers gelijkstellen aan risico. Risico betekent in beleggingsopzicht het risico van permanent kapitaalverlies. Uit onderzoek blijkt dat de prijs die een belegger betaalt de belangrijkste bepalende factor is voor het rendement dat hij behaalt. Het meest kritieke risico is daarom in de eerste plaats het gevaar dat er te veel betaald wordt voor een belegging.

Natuurlijk zijn sommige aandelen goedkoop om verschillende redenen en het is moeilijk om een onderscheid te maken tussen deze aandelen en aandelen die goedkoop zijn, maar ruimte hebben voor herstel. Hier komen de voordelen van actief stockpicking om de hoek kijken. Actieve beleggers die bereid zijn om research te doen, zijn in staat om bedrijven te vinden die tegen aantrekkelijke prijzen verhandeld worden en voldoende balanskracht hebben om moeilijke periodes te doorstaan.

Dit wil niet zeggen dat een hoger rendement gegarandeerd is als een belegger in goedkopere bedrijven stapt. Er zijn geen garanties bij aandelen; hun waarde kan volatiel zijn en beleggers kunnen de oorspronkelijk geïnvesteerde bedragen niet terugkrijgen. Het kan enige tijd en veel geduld vergen voordat de markt een aandeel op zijn werkelijke waarde schat. Dat is ook de reden waarom beleggen in aandelen het beste past bij beleggers met een langetermijnhorizon.

‘Total income’-benadering

Voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten, zijn de consistente dividenden die worden aangeboden door gezondheidszorg-, voedsel- en drankenbedrijven aantrekkelijk. Als beleggers echter een te hoge prijs betalen voor dergelijke aandelen kunnen ze vermogensgroei missen of zelfs verlies lijden.

Een manier om dit risico te beperken is te kiezen voor een ‘total income’-benadering. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de prijs die voor een aandeel is betaald, als met het dividend. Beleggers die een dergelijke strategie volgen, zullen niet alleen aandacht besteden aan het huidige dividend van een aandeel, maar ook aan zijn potentieel om dat dividend te laten groeien. In sommige gevallen kunnen zij zelfs aandelen bezitten die op dit moment geen dividend uitkeren, maar dat naar verwachting in de toekomst wel zullen doen.

Een dergelijke aanpak heeft misschien geen toegang tot het hoogste dividend op een specifiek moment, maar biedt wel zicht op potentiële vermogensgroei en op dividendinkomsten.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.