Amundi: beleggers kunnen beter afwachten in Italië

Zolang de invoering van de aangekondigde maatregelen door de beoogde nieuwe Italiaanse regering en de financiering daarvan onzeker zijn, kunnen beleggers beter niet te veel risico nemen met Italiaanse staatsobligaties. Dat stellen Annalisa Usardi en Isabelle Vic-Philippe, respectievelijk senior econoom en hoofd staatsobligaties eurozone bij vermogensbeheerder Amundi.

Als het voorgenomen begrotingsbeleid leidt tot zodanige discussies binnen de eurozone dat de eenheid van de muntunie weer wordt bedreigd, dan kan dat volgens de Amundi-specialisten schadelijke gevolgen hebben voor andere perifere eurolanden in de vorm van een oplopende rente. Stijgende risicopremies gaan dan hand in hand met een hogere vraag naar staatsobligaties uitgegeven door de meest veilige eurolanden (waar de rente vervolgens daalt). De afbouw van het aankoopprogramma van de ECB kan er eveneens voor zorgen dat de renteverschillen tussen de verschillende lidstaten van de eurozone verder toenemen.

De huidige risico-opslag op Italiaanse staatsschuld lijkt, hoewel recent opgelopen, gezien de onzekerheden in het land onvoldoende om voor deze risico’s te compenseren. Alvorens een strategische positie in te nemen moeten beleggers volgens Amundi meer accurate informatie hebben.

Datzelfde geldt voor rating agencies. Vic-Philippe: ‘Kredietbeoordelaars zullen een nauwkeuriger beeld willen krijgen van de maatregelen en de financiering voordat de Italiaanse rating opnieuw wordt beoordeeld. Op de korte termijn zal dit een upgrade of opwaartse aanpassing van de vooruitzichten tegenhouden. We zien geen materieel risico van een downgrade voor de korte termijn vanwege de Italiaanse economische prestaties. Op lange termijn zal het vermogen van Italië om op schema te blijven met de verbetering van de schuldcriteria van cruciaal belang zijn.’

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.