Marktcommentaar ABN AMRO: Markten opgeschrikt door Italië

De financiële markten hebben in de afgelopen dagen heftig gereageerd op de politieke ontwikkelingen in Italië. De situatie in Italië is zorgwekkend, maar we denken niet dat we aan een nieuw hoofdstuk in de eurocrisis beginnen.

Nadat de Italiaanse president Mattarella zijn veto heeft uitgesproken over de benoeming van de euro-sceptische Paolo Savona tot minister van financiën, is de kans op nieuwe verkiezingen in Italië aanzienlijk toegenomen. De reactie van de financiële markten op deze ontwikkelingen was heftig. Gevreesd wordt dat de discussie over de toekomst van de euro en een mogelijke afwaardering van Italiaanse obligaties weer oplaait. De koersen van Italiaanse staatsobligaties maakten hierdoor een vrije val en de rente op Italiaanse 10-jaars staatsleningen liep op tot boven 3% (obligatiekoersen en –rentes bewegen in tegengestelde richting). De aandelenmarkten waren ook in mineur, waarbij banken in de hoek zaten waar de zwaarste klappen vielen. Tot slot daalde de euro verder in waarde tegenover de Amerikaanse dollar.

Steekt de eurocrisis weer de kop op?

Vergeleken met de situatie in 2011/2012, toen de eurocrisis beleggers angst aanjoeg, zien we een aantal verschillen. We verwachten dan ook niet dat de huidige situatie een nieuw hoofdstuk in de eurocrisis inluidt. Ten eerste profiteert de Italiaanse economie duidelijk van de stevige economische groei in Europa. In tegenstelling tot 2011 is er van een recessie geen sprake. Volgens ramingen van onze economen groeit de Italiaanse economie dit jaar met 1,7%. Ten tweede waren Italiaanse staatsleningen in 2011/2012 voor een groter deel in handen van buitenlandse beleggers. Op dit moment zijn de ECB, Italiaanse banken en Italiaanse burgers de belangrijkste beleggers in Italiaanse obligaties. En ten derde heeft de ECB duidelijk aangegeven dat zij ‘alles wat nodig is’ zal doen om de euro te redden. De ECB zal niet graag bijspringen, maar zal zeker in actie komen. De ECB beschikt over de nodige instrumenten hiervoor.

Wel verwachten we dat de markten blijven reageren op de ontwikkelingen en dat de obligatierentes op de korte termijn volop in beweging blijven. De politieke situatie in Italië is verontrustend en nieuwe verkiezingen achten we heel waarschijnlijk. De verkiezingsuitslag zal in belangrijke mate de richting van de Italiaans obligatiekoersen bepalen. Het is dan ook zaak om de ontwikkelingen op de Italiaanse obligatiemarkt – de op twee na grootste in Europa – nauwgezet te volgen. Daarbij komt dat de schuld van Italië al 130% van het bbp bedraagt. Gegeven het besmettingsgevaar naar landen als Spanje en Portugal behoort een negatieve uitwerking op de Europese economie tot de mogelijkheden. Het is echter nog te vroeg om nu al een uitspraak te doen over de omvang van het mogelijke effect op de groei en de inflatie.

Wat is wijsheid voor obligatiebeleggers?

Eerder dit jaar deden we de aanbeveling om de positie in Italiaanse staatsobligaties te vergroten. Deze obligaties boden toen namelijk een relatief aantrekkelijk rendement. Ondanks de huidige marktonrust rond Italië raden we beleggers aan om deze posities vast te houden. Een vertrek uit de euro is naar onze mening geen haalbare optie voor Italië. Zolang Italiaanse obligaties in de euro/in euro’s worden afgelost, wordt het aantrekkelijke rendement uiteindelijk toch gerealiseerd. We zijn er nog steeds van overtuigd dat het de komende paar jaar zo zal gaan, ondanks het feit dat Italië een flinke nieuwe slag heeft toegebracht aan de reputatie en de houdbaarheid van de Economische en Monetaire Unie ( EMU ). Onder de huidige volatiele en onvoorspelbare omstandigheden is het niet raadzaam om Italiaanse obligaties te verhandelen. We houden liever vast aan onze langetermijnvisie dat zowel de Europese eenheidsmunt als Italiaanse obligaties overeind blijven.

Wat is wijsheid voor aandelenbeleggers?

We verwachten dat de volatiliteit op de aandelenmarkten op een hoger niveau blijft totdat er meer duidelijkheid is over de gevolgen van de politieke ontwikkelingen in Italië. De Europese markten zullen heel gevoelig blijven voor rentebewegingen binnen de eurozone. Vooralsnog blijven we licht positief over aandelen in het algemeen. Ook onze regioweging laten we ongewijzigd: neutraal in ontwikkelde versus opkomende markten en binnen ontwikkelde markten neutraal in zowel Europa als Noord-Amerika. Op sectorniveau blijven we neutraal gewogen in financiële dienstverlening. Hoewel financiële aandelen de laatste paar dagen terrein moesten inleveren, bieden de huidige koersniveaus volgens ons geen interessant instapmoment.

Conclusie

In het verleden hebben de markten scherp gereageerd op zogenaamde ‘staartrisico’s’ (onwaarschijnlijke gebeurtenissen die extreme gevolgen hebben als ze zich toch voordoen). De kans dat de markten weer opveren, is zeker aanwezig. Toch zal veel afhangen hoe de situatie zich verder ontwikkelt. We blijven de ontwikkelingen uiteraard nauwgezet volgen.

ABN AMRO Beleggingscommittee
Richard de Groot, voorzitter