Pictet AM: Bedrijfsschulden kunnen volgende crisis veroorzaken

In veel bedrijfstakken is de schuld het hoogst in twintig jaar tijd. Zo lenen energiebedrijven relatief veel meer geld, terwijl ze eerder juist konden bogen op sterke balansen. Ondernemingen in de gezondheidszorg, producenten van consumentenartikelen en nutsbedrijven, door beleggers vaak gezien als defensieve waarden, onderscheiden zich eveneens door fors opgelopen schuldratio’s.

Dat concludeert Supriya Menon, Senior Multi Asset Strategist bij vermogensbeheerder Pictet AM, op basis van eigen onderzoek naar de trend in de verhouding tussen netto schuld en het bedrijfsresultaat (ebitda, winst voor belastingen, rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) in diverse sectoren (uitgezonderd financiële ondernemingen). De toenemende schuldenlast is volgens Menon mede te verklaren door de grootschalige inkoop van eigen aandelen, die deels met geleend geld wordt gefinancierd.

Als deze trend zich doorzet, zo concludeert Menon, dan wordt de traditionele ‘veilige haven’-status van onder meer consumentenbedrijven bedreigd. Kunnen bedrijfsschulden de volgende financiële crisis veroorzaken? Volgens Menon is er zeker reden tot zorg. Nu de rentes stijgen, wordt het voor bedrijven met hoge schulden moeilijker om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te blijven voldoen. ‘Deze risico’s worden niet altijd weerspiegeld in marktwaarderingen. Het is nog niet zover, maar als de volgende financiële crisis toeslaat kunnen bedrijven de oorzaak zijn.’

Vastgoed is (buiten de financiële sector) de bedrijfstak met de hoogste schuldratio: de netto schuld is 4,5 maal de ebitda. In tegenstelling tot de hierboven genoemde sectoren zijn de schulden van deze ondernemingen echter wel fors gedaald; tien jaar geleden was de schuldratio nog 6,6.

Uiteraard zijn er ook verschillen tussen regio’s. In Japan is de gemiddelde schuldratio de afgelopen twintig jaar gestaag en significant gedaald. In de VS is de piek van begin deze eeuw weer in zicht. In de eurozone is de schuldratio nu het hoogst.