Fidelity ziet wisselend beleid ECB en Fed

De Fed zal naar verwachting de rente met 25 basispunten verhogen. “Gezien de sterke Amerikaanse groei, solide werkgelegenheidscijfers en de inflatie die niet ver van het streefniveau zit, is het onwaarschijnlijk dat het FOMC zal teleurstellen”, denkt Iannelli. Naast het rentebesluit zullen beleggers ook de prognoses van de Fed onder de loep leggen, om te zien welke veranderingen mogelijk op een versnelling van de renteverhogingen wijzen.

“De huidige marktprijzen zijn volledig afgestemd op de meest recente Fed-prognoses van maart. Markten zien een renteverhoging van deze week als een gegeven, en in de koersen is de verwachting van nog een verhoging later dit jaar verwerkt. Er is een risico dat de Fed met iets extra's verrast – misschien door te zinspelen op twee extra renteverhogingen tot en met december.

Dat zou de kans vergroten op een nieuwe ronde met koersstijgingen van de Amerikaanse dollar en risicomijdend gedrag. Risicovollere beleggingen zijn immers gevoeliger geworden voor stijgende Amerikaanse rentes en hogere financieringskosten. De Fed kijkt uiteraard vooral naar de binnenlandse economie, maar kan de gevolgen van zijn beslissingen op de wereldwijde financiële omstandigheden niet negeren. De Fed heeft er hard voor gewerkt om de marktverwachtingen te sturen naar waar ze nu zijn, en wil daar waarschijnlijk niet aan rommelen.”

De Europese Centrale Bank bevindt zich in een veel vroegere fase van de monetaire beleidscyclus, en is nog steeds bezig met kwantitatieve verruiming. Iannelli wijst wel op de opmerkingen van vorige week van hoofdeconoom Peter Praet van de ECB, die veel vertrouwen leek te hebben in het Europese herstel, waardoor een vermindering van de stimulering gerechtvaardigd is.

“Het kan zijn dat beleggers deze week meer informatie krijgen of moeten wachten tot juli – of nog later, maar algemeen wordt verwacht dat het QE-programma naar alle waarschijnlijkheid dit jaar afloopt. Markten zullen daarom de focus moeten verleggen naar rentetarieven en de prognoses van de ECB.”

“De Europese macro-cijfers waren de laatste tijd teleurstellend. Wel gaf de hoge inflatie in mei – toen de CPI 1,9% was – voor het ECB-bestuur genoeg momentum om de QE-aankopen te verminderen. Maar dat was waarschijnlijk slechts een tijdelijke piek die in de loop van het jaar vermoedelijk weer deels terugzakt. Intussen is de druk vanuit de kerninflatie druk nog steeds gematigd.”

“Tegen deze achtergrond zal de ECB de komende maanden voorzichtig blijven, ook al loopt het opkoopprogramma op zijn einde. Een contrast dus met de Fed, en de twee centrale banken blijven voorlopig uiteenlopende beleidstrajecten volgen.”

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.