Invesco: neerwaarts risico voor aandelen en opkomende markten

Zorgen over een mogelijke omgekeerde yieldcurve in Amerika kunnen leiden tot neerwaarts risico voor aandelen en toenemende druk op een aantal opkomende landen, zo stelt Kristina Hooper, Chief Global Market Strategist bij vermogensbeheerder Invesco .

Die zorgen worden gedeeld door Urjit Patel, de gouverneur van de Bank of India, in een recent gepubliceerd stuk in de Financial Times, waarin hij beargumenteert dat normalisatie van de balansen hand in hand gaat met een toename van de Amerikaanse schuldemissie, waarmee de wereldwijde liquiditeit wordt verminderd. Dit zal de EM-landen met schulden uitgedrukt in Amerikaanse dollars onder druk zetten. Hooper pleit al langer dat de balans van de Fed een veel krachtiger wapen is dan het rente-instrument van de Fed. Huidige ontwikkelingen in opkomende markten kunnen er dan ook voor zorgen dat de Federal Open Market Committee (FOMC) ook de handelsbalans als een krachtiger wapen ziet en het ook zo behandelt.

De meeting minutes van de FOMC van afgelopen maand leidden al tot zorgen onder beleggers. Aangezien een renteverhoging in juni al een ‘fait accompli’ lijkt, is het de vraag wat de Fed gaat doen ná juni. De hele wereld zal vanavond scherp letten op belangrijke aanwijzingen in hetgeen besproken wordt in de meeting. “Persoonlijk denk ik dat de Fed in september de rente voor de derde keer dit jaar gaat verhogen”, aldus Hooper. Voor de rest van het jaar verwacht ze geen verhogingen. “Het zal bij drie renteverhogingen blijven dit jaar.”

Ook de Europese Centrale Bank (ECB) komt deze week bijeen. Hooper is van mening dat de ECB de economie zal blijven ondersteunen, om de zorgen rondom de nieuwe Italiaanse regering en mogelijke gevolgen voor de EU het hoofd te bieden. Dit zou haaks staan op het beleid van de Fed om de handelsbalansen te normaliseren en het uitgeven van Amerikaans schuldpapier.

De Bank of Japan (BOJ) zal ook deze week bijeenkomen. Hier verwacht Hooper geen verrassingen, daar de BOJ een soepel beleid moet blijven voeren en ook de luxe heeft om dit te doen. Japan bevindt zich immers nog ver van zijn inflatiedoelstellingen.

In het licht van bovenstaande is het niet verwonderlijk dat sommige aandelen uit opkomende landen de afgelopen weken onder druk zijn komen te staan. Met name in Brazilië, waar significante verliezen te noteren vielen. Hooper ziet echter geen reden om volledig uit aandelen van opkomende landen te stappen, maar om meer onderscheidend te zijn in de selectie van landen en aandelen. Sommige opkomende landen kunnen bijvoorbeeld profiteren van hogere olieprijzen en lijken bezuinigingsmaatregelen weer terug te schroeven. Het is van cruciaal belang om alert te blijven op risico’s aan de onderkant en om goed gediversifieerd te zijn. Als gezegd, een goed gediversifieerde portefeuille bevat blootstelling aan opkomende markten, zij het selectiever.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.