Candriam: Fed komt steeds meer alleen te staan

Zoals verwacht heeft de Fed deze week haar voornaamste rentetarief voor de tweede keer dit jaar verhoogd. Deze niet onverwachte stijging is toe te schrijven aan een bloeiende Amerikaanse economie. Met een verwachte groei voor het tweede kwartaal van 3%, een lager werkloosheidspercentage en een inflatie nog steeds in de buurt van 2%, stemt volgens de regel van Taylor het optimale voornaamste rentetarief overeen met 5%, wat nog veraf ligt van de huidige rente van 2%. De weg van de monetaire normalisatie lijkt dus voor de hand te liggen. En de Fed zou dit jaar haar rente nog twee keer kunnen verhogen om te komen tot 2,5%.

Toch roept het monetaire beleid controverses op

In de eerste plaats omwille van de Amerikaanse rentecurve die gevaarlijk vlakker wordt. Zo bedroeg het verschil tussen de tweejaars- en de tienjaarsrente recent 40 punten. Zoals verduidelijkt door Lael Brainard, een gouverneur van de Federal Reserve , is er sinds 1960 slechts één geval geweest waarin een recessie niet werd voorafgegaan door een omgekeerde curve. Rekening houdend met de verwachtingen op middellange termijn van de Fed, zal deze omkering zich naar verwachting voordoen tussen 2019 en 2020. In deze context zou de Fed kunnen trachten om de curve steiler te maken door anders om te gaan met de inflatiedoelstelling. Zo zou kunnen worden gemikt op een inflatie van 2% gedurende de volledige cyclus, waarbij tussentijds enige afwijking - zowel neerwaarts als opwaarts - is toegestaan. Een dergelijke verandering in toonzetting zou de inflatieverwachtingen uit de hand laten lopen.

De tweede controverse houdt geen verband met de Verenigde Staten. Kan de Fed alleen haar rente verhogen, terwijl de andere centrale banken overal ter wereld hun rente historisch laag houden? Noch de ECB, noch de centrale banken van Zweden, Noorwegen, Zwitserland, Australië, Nieuw-Zeeland of Engeland hebben gereageerd op de renteverhogingen door de Fed. Zelfs de opkomende landen hebben vandaag historisch lage rentes en en heel weinig landen zijn gestart met een monetaire normalisatie. In deze context zouden de stijging van de dollar en van de Amerikaanse rente een risico kunnen vormen voor de wereldwijde groei. Hoewel de normalisering van het monetaire beleid waarschijnlijk zal worden voortgezet in de VS, zullen beleggers de notulen van de Fed-vergaderingen nauwgezet moeten uitpluizen, aangezien niet kan worden uitgesloten dat de Fed onder Jerome Powell haar reactiefunctie licht aanpast.