AXA IM: Grootste deel bedrijfsleven VS kan rentestijging aan

Alleen in het extreme geval van een begrotingscrisis in de VS (die leidt tot fors hogere renteniveaus) moeten beleggers in Amerikaanse bedrijfsobligaties zich zorgen gaan maken over de opgelopen schulden. Dat stellen de analisten van vermogensbeheerder AXA IM.

Hoewel de Amerikaans markt voor bedrijfsobligaties (niet-financiële bedrijven) sinds maart 2009 met 130% is gegroeid en ten opzichte van het bbp 1 procent punt hoger ligt dan vlak voor de crisis, namelijk op 46%, hoeft dit geen reden te zijn voor paniek. Kasstromen en winsten zijn namelijk harder gegroeid dan het bbp, wat ervoor zorgt dat de schuldlast ten opzichte van deze 2 factoren lager ligt dan de niveaus van tijdens de dotcom-zeepbel en financiële crisis.

Deze obligatiemarkt is voornamelijk gegroeid door de uitgifte van BBB en A gewaardeerde obligaties. Wanneer de kredietcyclus tot een einde komt verhoogt dit echter de kans op een afwaardering van bedrijfsobligaties. Het huidige aantal BBB-obligaties heeft al gezorgd voor een daling in de gemiddelde waardering van de US Investment Grade Index met een halve punt tot A-.

De lage rentestanden van de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat het voor bedrijven goedkoper was om grote hoeveelheden schuld aan te houden. Dit is terug te zien in het feit dat rentebetalingen nagenoeg gelijk zijn gebleven terwijl de waarde van de totale bedrijfsschuld is gegroeid.

Sinds 2016 stijgt de rente echter weer en verwacht wordt dat dit zich ook in de komende jaren zal doorzetten - resulterend in een stijging van rente op Amerikaanse staatsobligaties naar 4%. Daarnaast zien de specialisten van AXA IM de rente-opslag voor Amerikaanse bedrijfsobligaties met 50 tot 100 basispunten oplopen. Dit betekent dat wanneer de bedrijfsschuld op hetzelfde tempo blijft groeien als de afgelopen vier jaar de totale rentelasten voor bedrijven zullen toenemen tot meer dan 800 miljard dollar. Stijgende rentes en de ‘Tax Cut and Jobs Act’ uit 2017 maken het voor bedrijven echter ook minder aantrekkelijk om meer schuldpapier uit te geven. Verwacht wordt dat groei van Amerikaanse bedrijfsschulden daardoor zal afnemen en misschien zelfs wel omslaat in een krimp. Dit zorgt voor een daling in rentekosten wat een positief effect heeft op de houdbaarheid van Amerikaanse bedrijfsschulden. Geschat wordt dat de bruto waarde hiervan in de komende jaren zal afnemen met 2 tot 3% per jaar.

Wel zijn er bepaalde delen van de markt die er minder goed voorstaan. Dit zorgt voor bezorgdheid over bedrijven met een hoge schuldenlast, hetgeen een effect kan hebben op de herfinancieringsmogelijkheden voor andere lenende bedrijven. De analisten van AXA IM zijn echter van mening dat Amerikaanse bedrijven genoeg liquide middelen in kas hebben om ervoor te zorgen dat eventuele marktstress (als gevolg van oplopende rentes en verminderde groeivooruitzichten) beperkt blijft tot de zwakste segmenten van de obligatiemarkt.