Northern Trust: Afbouw opkoop door ECB is een risico

De Europese Centrale Bank (ECB) neemt een zeker risico met de afbouw van het opkoopprogramma, gezien de huidige neerwaartse risico’s voor de economie in de eurozone. Dat stelt Carl Tannenbaum , hoofdeconoom van Northern Trust .

Kwantitatieve verruiming (QE) werkt onder meer door het beïnvloeden van verwachtingen bij beleggers, benadrukt Tannenbaum. Een aanhoudende en substantiële QE leidt tot een lagere lange rente, en tot de verwachtingen dat dit nog lange tijd zo blijft. Zodra dat beleid wordt afgebouwd, moeten deze verwachtingen worden herzien. Als dat samengaat met een teruglopende groei, dan is het voor een centrale bank moeilijk de economie opnieuw te stimuleren. Tannenbaum: ‘In 2000 maakte de Bank of Japan bijvoorbeeld de fout om de rente te snel te verhogen, waarmee een eerdere voorsprong werd weggeven.’

De beleidswijzigingen die ECB-president Mario Draghi vorige week bekendmaakte waren weliswaar al aangekondigd, maar het is volgens Tannenbaum onduidelijk of het de juiste beslissing is. Hij wijst erop dat de eurozone een teleurstellend eerste kwartaal achter de rug heeft, terwijl nieuwe macrodata de hoop op een beter tweede kwartaal doen verdampen.

De dreigende handelsoorlog speelt daarin ongetwijfeld een rol. Door de nieuwe Italiaanse regering is de politieke onzekerheid in de muntunie terug van weggeweest. De ECB lijkt van mening dit niet of nauwelijks tot besmetting zal leiden, concludeert Tannenbaum.