Canada, Mexico en Colombia meest getroffen bij handelsoorlog

Het handelsconflict tussen de VS en China kan escaleren in een ware handelsoorlog. Wat zou dat betekenen voor de financiële markten en hoe beïnvloedt het de consumentenprijzen? Loopt het herstel van de wereldeconomie gevaar? Volgens Craig Botham, econoom opkomende markten bij Schroders , is de dreiging reëel. Hij beantwoordt de belangrijkste vragen.

Craigbotham
Craig Botham
Het handelsconflict tussen China en de VS begon in maart van dit jaar toen president Trump tarieven van 25% aankondigde op de import van staal en 10% op de import van aluminium. Zijn motief was om het handelstekort van de VS te helpen terugdringen: de VS importeert meer dan ze exporteert uit landen als China en Mexico.

De VS gingen in april nog een stap verder door zich specifiek op China te richten. President Trump kondigde plannen voor tarieven van 25% op USD 50 miljard aan Chinese importgoederen aan zoals ruimtevaart-, informatie- en communicatietechnologie en machines. De definitieve lijst zou op 15 juni 2018 vastgesteld worden. China op zijn beurt verklaarde dat als de aangekondigde tarieven ingesteld zouden worden, deze vergolden zouden worden met tarieven van 25% op de export van Amerikaanse goederen ter waarde van USD 50 miljard, variërend van schrootaluminium tot appels. In antwoord hierop dreigde Trump China met aanvullende importheffingen op Chinese goederen ter waarde van USD 100 miljard. Begin deze week kondigde hij aan dit bedrag naar USD 200 miljard te verhogen.

1.) Welke landen hebben het meeste last van een handelsoorlog tussen de VS en China?

“De aandacht gaat vooral uit naar de schade voor de Chinese economie als een handelsoorlog uitbreekt, maar andere economieën in de opkomende markten zouden net zo hard geraakt kunnen worden. Sommige economieën hebben een gebrek aan middelen waarover China wel beschikt en zullen te maken krijgen met grotere binnenlandse politieke druk om in actie te komen.

"Ook zijn er economieën die minder blootstelling kennen aan de importtarieven; de directe schade is voornamelijk gericht op Aziatische opkomende markten. Relatief gesloten economieën zoals die van Brazilië en India zijn beter bestand tegen een wereldwijde handelsoorlog. Bovendien is het duidelijk dat de tarieven op de Chinese uitvoer veel meer gevolgen hebben voor opkomende markten dan de tarieven op de Amerikaanse uitvoer.”

Handelsoorlog Oorloghandel

2.) Hoe hebben de beurzen gereageerd op het vooruitzicht van een handelsoorlog en wat kan daaruit worden afgeleid?

“Sinds de aankondiging van importtarieven op staal en aluminium tonen de financiële markten zich beperkt bezorgd over de handelsspanningen. In vergelijking met de prestaties in 2017 echter zijn de beleggingswinsten dit jaar matig en is de handel volatieler. De markten zijn er misschien nog niet van overtuigd dat een handelsoorlog onvermijdelijk is, maar ze zijn evenmin zeker van dat dit kan worden voorkomen."

"Er is natuurlijk meer aan de hand. De zwakte van de Chinese markten zou ook kunnen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld strengere kredietvoorwaarden en bezorgdheid over een groeivertraging van de Chinese economie. Er is ook twijfel gerezen over het tempo van de wereldwijde economische groei, die drukt op het marktsentiment."

"Niettemin lijken handelsbelangen hun tol te eisen. Voorlopig lijkt de markt te aan te nemen dat een handelsoorlog tussen China en de VS kan worden voorkomen, maar een blik op de Mexicaanse beurs leert ons dat handelsspanningen erin kunnen hakken als ze toenemen."

3). Wie wint uiteindelijk een handelsoorlog?

“Sommige landen zullen de kunnen profiteren, ongeacht de importtarieven. China en de VS zullen, gezien de kostenstijging waarmee ze geconfronteerd worden, de leveringen van getroffen goederen moeten vervangen, zoals blijkt uit een stijging van de prijs van Braziliaanse sojabonen sinds China voorstelde een tarief van 25% in te stellen op de invoer van soja uit de VS.

"Niet alle producten profiteren; de uitvoer van Amerikaanse whisky naar China bedroeg in 2016 ongeveer USD 6 miljoen, een fractie van het BBP van welk land dan ook. Toch is het potentieel voor een groter marktaandeel elders betekenisvol. Chinese tarieven op Amerikaanse goederen zullen vooral kansen bieden aan ontwikkelde markteconomieën, die de VS zouden kunnen vervangen als een belangrijke leverancier van grondstoffen met een hogere toegevoegde waarde, terwijl andere opkomende economieën China zullen willen vervangen als leverancier van grondstoffen en componenten."

4). Hoe zouden consumenten de gevolgen van een handelsoorlog kunnen ervaren?

"Op basis van de voorgestelde tarieven zou het onmiddellijke prijseffect voor consumenten in de VS beperkt moeten zijn. In het algemeen richten de VS hun pijlen niet op consumptiegoederen, zodat de meeste gevolgen zullen voortvloeien uit hogere productiekosten voor Amerikaanse bedrijven. Uiteindelijk lijkt het prijsstellingsvermogen van ondernemingen enigszins beperkt, zodat dit de mate waarin de hogere prijzen worden doorberekend zou kunnen beperken."

"Bovenop de mogelijke prijsstijgingen lijkt het waarschijnlijk dat de importtarieven op de groei zullen drukken. Producenten die bijvoorbeeld kostenstijgingen niet kunnen doorberekenen, zullen minder winst maken en kunnen er dus voor kiezen hun productie te verlagen. Op voldoende grote schaal zou dit uiteindelijk kunnen doorwerken in een verminderde groei van de werkgelegenheid en de lonen."

5). Kan een volledige handelsoorlog de wereldhandel ten gronde richten en wat is de verwachting dat daarna gebeurt?

"Als de crisis escaleert tot een volledige handelsoorlog tussen de VS en China, zijn de gevolgen duidelijk slecht voor de wereldeconomie: de wereldwijde economische groei zal waarschijnlijk zwakker zijn en de inflatie hoger."

"De prognose van Schroders houdt in dat geval rekening met stagflatoire gevolgen: hoge inflatie, trage economische groei en stijgende werkloosheid. De wereldwijde groei zou 0,8% lager kunnen uitvallen en de inflatie 0,7% hoger dan in het basisscenario van Schroders , dat rekening houdt met een cumulatieve groei van 6,6% en een inflatie van 5,1% in 2018 en 2019."

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.