AXA IM negatief over aandelen eurozone, VS & opkomende landen favoriet

Vermogensbeheerder AXA IM heeft het oordeel voor aandelen in de eurozone verlaagd naar ‘negatief’. Het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Japan houden het etiket ‘neutraal’, terwijl de aandelenmarkten in zowel de VS als de opkomende markten favoriet blijven.

De recente koersdalingen in opkomende markten zijn niet verrassend, benadrukt AXA IM, in het algemeen doen deze markten het slecht in tijden waarin de dollar stijgt. Voor een heuse systeemcrisis op deze markten is een externe schok nodig. De meest waarschijnlijke is volgens de beleggingsspecialisten het scenario waarin de Amerikaanse economie oververhit raakt en de Fed de teugels strakker aantrekt – met als gevolg hogere Amerikaanse rentes en een hogere dollar.

Het basisscenario van AXA IM voorziet echter niet in een verdere appreciatie van de greenback. De munt is al duur, en het monetair beleid van de VS en de rest van de wereld zullen uiteindelijk naar elkaar toegroeien. Spiegelbeeldig hieraan beschouwt de vermogensbeheerder munten in opkomende markten als goedkoop. Datzelfde geldt voor aandelen in deze beleggingscategorie. Het verschil in waardering met aandelen in ontwikkelde landen ligt momenteel iets beneden het lange termijn-gemiddelde. Daarnaast maken aandelen uit opkomende landen nu een kleiner deel uit van de wereldwijde beleggingsportefeuilles dan de grote indices ‘voorschrijven’. De kwetsbaarheid voor nieuwe uitstromen is daarmee kleiner geworden.

De onderweging in euro-aandelen is gebaseerd op teleurstellende macrocijfers, aldus AXA IM; die beïnvloeden zowel het marktsentiment als de winstverwachtingen. Tegelijkertijd heeft de nieuwe Italiaanse regering het politieke risico in de muntunie doen toenemen. De ‘downgrading’ volgt op een periode waarin euro-aandelen goed presteerden. AXA IM verwacht nog steeds dat de economie van de eurozone dit en volgend jaar met 2% zal groeien.

Daarmee blijft de eurozone wel achter bij de VS, waarvoor de vermogensbeheerder een groei van 2,9% dit jaar en 2,5% in 2019 verwacht. Het grootste risico is het verder escaleren van de handelsoorlog tussen de VS en de rest van de wereld. In het basisscenario is de VS de grote motor achter de wereldwijde groei, stelt AXA IM vast.

Op het gebied van vastrentende waarden zit AXA IM structureel short in staatsobligaties van de kernlanden in de eurozone, alsmede de meest veilige bedrijfsobligaties (investment grade) in dezelfde regio. Een stijgende inflatie en een minder ruim monetair beleid van de Europese Centrale Bank zullen leiden tot stijgende rentes; laagrenderende obligaties zijn daar het meest gevoelig voor. In het licht van deze verwachtingen raadt AXA IM beleggers inflation linked bonds aan.