Northern Trust: Stijgende aantal wanbetalingen China gezond teken

Het hoge aantal wanbetalingen (‘defaults’) op de Chinese obligatiemarkt toont juist aan dat deze goed functioneert. Dat stelt Carl Tannenbaum, hoofdeconoom van Northern Trust . Hij ziet in het stijgende aantal defaults een bewijs dat er geen marktmanipulatie plaatsvindt en dat China bereid is de kredietmarkt te hervormen.

Door stijgende rentes konden dit jaar al 13 emittenten niet voldoen aan de betalingsverplichtingen, tegenover 11 defaults over dezelfde periode vorig jaar. De totale waarde van de defaults ligt voor 2018 al op 20,2 miljard renminbi (3,1 miljard dollar). Het stijgende aantal wanbetalingen leidt bovendien tot verlaging van obligatieratings (downgrading). China’s bedrijfsobligatiemarkt kreeg dit jaar al 40 afwaarderingen voor bedrijven te verwerken en nog eens 80 afwaarderingen voor specifieke obligaties. In 2017 lag dat op 97. Gezien de totale waarde van ongeveer 1300 miljard dollar aan Chinese binnenlandse bedrijfs- en lokale overheidsobligaties die in de loop van volgend jaar moeten worden afgelost, verwacht Tannenbaum dat het aantal defaults verder stijgt, hetgeen het sentiment onder (buitenlandse) beleggers verder drukt.

In mei bereikte de risicopremie het hoogste niveau in twee jaar. Bedrijven met schulden worstelen sindsdien met het vinden van nieuw krediet. De netto-uitgifte van obligaties daalde sterk in mei, de eerste afname sinds juni 2017.

Tannenbaum beschouwt het hoge aantal defaults echter als een goede ontwikkeling binnen de Chinese obligatiemarkt. “Dat beleidsmakers dit toelaten, is een teken dat China naar een meer marktconform systeem overstapt”, concludeert de hoofdeconoom van Northern Trust . Alleen bij een wanbetaling die de financiële stabiliteit zou kunnen schaden, grijpen (lokale) Chinese overheden nog in. De hoofdeconoom concludeert dat de systeemrisico’s van de defaults klein zijn, omdat de waarde ervan slechts 0,08% van de totale obligatiemarktwaarde van 4000 miljard dollar bedraagt.

‘Een gebrek aan defaults in een obligatiemarkt wijst op manipulatie van de markt’, aldus Tannenbaum. China bevindt zich volgens hem in een overgangsfase. ‘Beleidsmakers zullen defaults beschouwen als korte-termijnkosten om zo lange-termijnwinsten te realiseren.”

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.