Skagen: ESG biedt hoger rendement en lager risico

Het toenemende belang van ESG-factoren in beleggingsbeslissingen is een van de grootste successen van de 21e eeuw. Het is in toenemende mate belangrijk geworden om op ethische en duurzame wijze zaken te doen om zowel klanten als kapitaal aan te trekken, stelt Alexandra Morris, Investment Director bij Skagen.

De meeste beleggers zijn er van overtuigd dat het naleven van ESG-principes concurrentievoordeel biedt en bijdraagt aan het verhogen van de levensstandaard en het beschermen van de planeet. Duurzaam ondernemen zou daarom moeten leiden tot een hogere merkwaarde en operationele efficiëntie, waardoor de verkopen worden gestimuleerd en de kosten verlaagd om aandeelhouderswaarde te maximaliseren. Uit onderzoek (1) blijkt inderdaad dat bedrijven met een hoge ESG-rating een aanzienlijk hoger rendement op eigen vermogen en een lagere volatiliteit van de aandelenkoersen hebben.

Dit vertaalt zich in een superieure koersontwikkeling van de aandelen van die bedrijven. In een recent Morningstar-rapport (2) werd geconcludeerd dat de integratie van ESG-informatie in een steekproef van meer dan 1.000 actief beheerde wereldwijde aandelenportefeuilles tussen 2008 en 2017 resulteerde in een verbetering van de rendementen met maximaal 30 basispunten en een daling van het risico met ongeveer 15 basispunten per jaar.

Klimaatverandering raakt alle bedrijven

Skagen meent dat actief eigenaarschap en betrokkenheid positieve veranderingen teweeg kunnen brengen en het risicogewogen rendement maximaliseren. Hoewel Skagen voorkomt dat zij belegt in de meest vervuilende bedrijven en in bedrijven die aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de milieuschade die zij veroorzaken, is het belangrijk te erkennen dat klimaatverandering voor alle bedrijven in verschillende mate een probleem is. Het vormt daarom een belangrijk onderdeel van de risicobeoordeling van Skagen, naast andere potentiële bedreigingen voor de reputatie en waardering van een onderneming.

Met betrekking tot klimaatverandering kunnen deze verschillende vormen aannemen. Ten eerste is de dreiging van fysieke schade als gevolg van slecht weer verhoogd voor landbouw en vastgoedbedrijven, maar kan het ook gevolgen hebben voor productiefaciliteiten en werknemers in elke industrie, alsook voor verzekeraars. Ten tweede kunnen juridische risico's als gevolg van emissiebeperkingen, beleidswijzigingen op het gebied van belastingen en proceskosten gevolgen hebben voor de meeste bedrijven, maar deze zijn groter voor degenen die betrokken zijn bij de winning - of zware gebruikers - van fossiele brandstoffen. Maatschappelijke risico's ten slotte kunnen bestaan uit consumentenboycots als gevolg van negatieve externe effecten, zoals bij de productie van palmolie.

Bedrijven die aan deze bedreigingen worden blootgesteld, worden vaak terecht goedkoop gewaardeerd; ze zijn niet duurzaam en beschikken niet over een levensvatbare katalysator voor een herwaardering. Het gebrek aan opwaarts potentieel wordt nog verergerd door het neerwaartse risico van het bezit van ‘gestrande activa’ waarvan de exploitatiekosten hoger liggen dan de inkomsten die zij genereren en als gevolg daarvan moeten worden afgeschreven.

Kansen voor actieve waardebeleggers

In het algemeen wordt van beursgenoteerde bedrijven in toenemende mate verwacht dat zij hun klimaatveranderingsbeleid en hun prestaties op dit gebied bekendmaken aan beleggers, die op hun beurt bereid moeten zijn mee te delen hoe milieurisicobeheer in hun beleggingsproces is ingebed. Net als bij andere ESG-factoren betekent een aantoonbaar verband tussen klimaatverandering en financieel rendement dat pensioenfondsen en andere institutionele beleggers een fiduciaire plicht hebben om klimaatrisico's mee te nemen in hun eigen besluitvorming, ook al is daar op dit moment geen wettelijke verplichting toe. Dit zal waarschijnlijk van grote invloed zijn op de beleggingsstrategie, de allocatie van activa, de selectie van beheerders en de rentmeesterschap-activiteiten.

Ook al verenigen politici over de hele wereld zich en geven ze prioriteit aan de strijd tegen de opwarming van de aarde, de rol van vermogensbezitters en hun beheerders zal van cruciaal belang blijven voor bedrijven om rekenschap af te leggen en positieve veranderingen te realiseren. Zoals altijd biedt verandering kansen aan actieve beleggers, met name aan waardebeleggers die de relatieve winnaars kunnen identificeren als de ESG-standaarden convergeren. Voor de bedrijven en hun aandeelhouders die in staat zijn om duurzame verbeteringen aan te brengen, zullen de beloningen op de lange termijn waarschijnlijk aanzienlijk zijn, zowel ecologisch als financieel.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.