Schroders: stockpicking is essentieel

Rorybateman
Rory Bateman

Het einde van de economische cyclus is nabij, maar beleggers die daarom wachten op een ineenstorting van de aandelenmarkt kunnen lang wachten, stelt Rory Bateman, head of UK and European Equities bij Schroders .

De aandelenmarkten zijn doorgaans vrij effectief in het anticiperen op de ups en downs van de onderliggende economie; forse marktschommelingen worden veroorzaakt door slechte beleidsbeslissingen of (nog) niet-geïdentificeerde zeepbellen. De alarmbellen hoeven bij beleggers niet af te gaan nu de cyclus tot volwassenheid komt. Het is bijna tien jaar geleden dat de financiële crisis uitbrak en de wereldwijde groei heeft al een aantal jaren zijn veerkracht getoond. Een economische vertraging is de natuurlijke gang van zaken omdat economieën niet eeuwig kunnen groeien.

Bateman gelooft dat de volgende vertraging diepte mist en daarom mild zal zijn, wat normaal is na een strenge recessie zoals die in 2009. Hij is ook van mening dat de Europese situatie anders is dan die in de VS, gezien het feit dat de eurozone later in een recessie terechtkwam en daarom ook veel later, na de crisis in de eurozone, uit die recessie kwam. Europese aandelen zijn daarom niet in dezelfde mate hersteld en waarderingen blijven vooralsnog aantrekkelijk. De Europese supertanker-economie zou de komende twee jaar een laag groeipad moeten kunnen blijven volgen, maar de context van de wereldeconomie ziet er aanzienlijk uitdagender uit.

Verwachte vertraging

Het was tot nu toe een uitdagend jaar voor wereldwijde aandelen in 2018 met negatieve rendementen in de meeste markten. Een uitzondering hierop vormen de Verenigde Staten, waar de S&P500 een kleine winst van 2,7% (in Amerikaanse dollars) heeft opgeleverd als gevolg van de sterke resultaten van Amerikaanse bedrijven. Europa heeft opnieuw te lijden gehad onder interne problemen in de eurozone, voornamelijk omdat Italië er niet in is geslaagd een geloofwaardige nieuwe regering te vormen.

Monetaire verkrapping kan economische activiteit onder druk zetten

Het thema dat op alle markten de boventoon voerde, was echter de verkrapping van het monetaire beleid. In de VS heeft de Federal Reserve al geleidelijk de rente verhoogd en veel beleggers maken zich zorgen over de druk die de hogere rente op de economische activiteit zal uitoefenen. In Europa komt een einde aan kwantitatieve versoepeling (QE) in een omgeving waar de economische groei laag blijft. De centrale banken hebben hun balansen de afgelopen tien jaar aanzienlijk uitgebreid via QE, waardoor een langdurige deflatoire cyclus waarschijnlijk is voorkomen.

Waarderingen in Europa nog altijd gunstig

Aandelen zullen altijd te maken krijgen met positieve en negatieve verrassingen, die per definitie onvoorspelbaar zijn, maar een vertragende economie betekent niet noodzakelijkerwijs zwakkere markten. De markten prijzen snel tragere economische groei in en Bateman gelooft dat de fundamentals momenteel in wereldwijde waarderingen tot uitdrukking komen. De waarderingen in de eurozone ten opzichte van andere markten blijven volgens Schroders aantrekkelijk met een cyclisch gecorrigeerde koers/winstverhouding van18,2x ten opzichte van het langetermijngemiddelde van 19,9x.

Stockpicking is essentieel

Nu een periode van tragere groei aanbreekt, wordt het identificeren van de meest aantrekkelijke bedrijven nog belangrijker voor beleggers. Het genereren van alfa - in plaats van te vertrouwen op een brede, gecorreleerde groei van de marktwinsten - kan al het verschil maken in de spreiding van de opbrengsten. In de context van een mogelijke vertraging van de economische groei is het van cruciaal belang vast te stellen welke bedrijven stappen ondernemen om hun prestaties te verbeteren, in plaats van alleen maar te vertrouwen op een toename van economische groei.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.