Zwakte EM-landen vooral door sterkere dollar

De opkomende markten hebben een moeizaam kwartaal achter de rug met aandelen ongeveer 10% lager in vergelijking met het einde van Q1 en valuta’s ongeveer 8% lager. Volgens Craig Botham, econoom opkomende markten bij Schroders , komt dit voornamelijk door de sterker geworden Amerikaanse dollar en land-specifieke factoren die in de afgelopen maanden speelden. Op termijn zal ook het aangetaste sentiment door de oplopende handelsspanningen zijn tol eisen.

Drijfveer van de dollar

Craigbotham
Craig Botham
De dollarsterkte kan voor een groot deel worden toegeschreven aan zowel de verwachte als de feitelijke veranderingen in het Amerikaanse en Europese monetaire beleid. Een renteverhoging van de ECB lijkt een steeds verder weg liggend vooruitzicht, terwijl de Fed al gevorderd is in de rentecyclus. Hierdoor lijkt de dollar sterker geworden, maar voor opkomende markten-valuta geldt juist het omgekeerde effect. Natuurlijk zijn de valutaprestaties niet uniform. In een aantal gevallen zijn land-specifieke factoren aan te wijzen die van invloed zijn geweest, zoals de aan Rusland opgelegde sancties die tot een uitverkoop van de Russische roebel hebben geleid.

De dollargevoeligheid van opkomende economieën is te meten. Vaak worden de lopende rekening en de valutareserves als graadmeter genomen. Dat zijn factoren die een indicatie geven voor de gevoeligheid voor een crisis, maar er is geen direct verband met de dollar. Botham kijkt vooral naar de mate van blootstelling aan buitenlandse schuld en rangschikt de opkomende economieën op basis van hun totale buitenlandse schuld als aandeel van het bbp, de dollarschulden van de particuliere sector als aandeel van het bbp en de bruto externe financieringsbehoefte als aandeel van zowel het bbp als de reserves.

Spanning in de wereldhandel

De dollar speelt ongetwijfeld een grote rol, maar daarnaast valt het zwakke tweede kwartaal van opkomende marktenvaluta’s mogelijk ook te verklaren door de oplopende spanningen in de wereldhandel. Opkomende markten zijn vaak exportgevoelig en als dan het handelsklimaat verslechtert dan ondervinden zij daar extra last van. Botham keek naar drie graadmeters om de gevoeligheid van een opkomende economie voor de handel in te schatten: de totale export, export naar de VS en de toegevoegde waarde in de handel tussen China en de VS afgezet tegen het bbp. Helaas vindt Botham geen enkel verband tussen een van deze graadmeters en de ontwikkeling van de wisselkoersen sinds mei, toen de divergentie van de dollar aanving.

De prestaties van opkomende markten valuta’s lijken eerder het gevolg van landspecifieke factoren dan van handelsrisico’s te zijn: politieke zorgen in Turkije, groeiverwachtingen in Zuid-Afrika, politiek en NAFTA-risico in Mexico bijvoorbeeld. Terwijl Korea enigszins verzwakt en India (een meer gesloten economie) relatief goed presteert, is Taiwan ook een outperformer. Het is moeilijk te beweren dat handelsproblemen in dit stadium volledig zijn ingeprijsd. In plaats daarvan kan er in dit stadium eerder sprake zijn van een algemeen risicomijdend sentiment dat de overhand heeft.

De zwakke prestaties van valuta's uit opkomende markten zijn dit jaar vooral toe te schrijven aan de sterke dollar en enkele specifieke factoren. Op de valutamarkten wordt een handelsoorlog nog niet ingeprijsd. Dat kan een ontwrichtende factor worden voor met name opkomende markten in Azië en in Europa.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.